Request edit access
בקשה למענק - עמותת ויקימדיה ישראל
במסגרת ועדת המיקרוגרנטים של עמותת ויקימדיה ישראל, אנו מציעים לוויקיפדים פעילים החזרים כספיים עבור פעילות המקדמת תוכן חופשי, זאת לרבות ביקורים במרכזי תרבות והשכלה (לרבות הוצאות נסיעה), ביקורים במוזיאונים, הרצאות, סרטים, סיורים, אירועי ספורט, ורכישת ספרים או ציוד אחר. העמותה תחזיר את הסכום הנדרש, במידה והרכישה הובילה לעריכות כלשהן (אותן יש לציין בטופס), בכפוף להצגת הקבלות.

תנאים לתמיכה בפרויקט:
תוצרי הפרויקט חייבים להיות בעלי ערך ונגישים תחת רישיונות חופשיים.
עמותת ויקימדיה ישראל תוזכר בכל הפרסומים הרשמיים, אם יהיו כאלה, כנותנת חסות לפרויקט.
הסכום הנדרש יהיה עד לסך של 5,000 ש"ח. בקשות חריגות יידונו בוועדה שמתכנסת אחת לרבעון.
מקבלי תקציב ידרשו לחשוף את זהותם באופן מלא בפני העמותה, ולספק צילום תעודה מזהה. זהותם לא תיחשף פומבית באם לא ירצו בכך.

שימו לב - כתנאי לקבלת המענק, יש ראשית למלא ולשלוח את הטופס שלהלן, ולהמתין לקבלת אישור בכתב מטעם העמותה.

שם
Your answer
שם משתמש בוויקיפדיה
Your answer
עבור מה הבקשה?
Your answer
הסכום המבוקש
Your answer
הערכים בהם תעשו עריכות בעקבות אישור הבקשה
Your answer
ההחזרים נועדו לקדם את מיזמי ויקימדיה השונים
*העמותה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק את ההחזר במידה והתנאי הנ"ל לא מתקיים.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service