Request edit access
Projekty wakacyjne 2018 - formularz zgłoszeniowy dla placówek edukacyjnych
Projekt wakacyjny polega na 5 dniowym pobycie jednej lud dwóch (liczących po 2-3 osoby) grup wolontariuszy w placówce edukacyjnej w celu realizacji zajęć edukacyjnych z uczniami. Zajęcia trwają min. 5 godzin lekcyjnych dziennie. Na jednego wolontariusza nie może przypadać więcej niż 10 uczniów.
Wolontariusze realizujący projekt nie występują w roli wychowawców, nie obowiązują ich książeczki zdrowia ani zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy kolonijnego. W czasie trwania zajęć wymagana jest obecność Szkolnego Opiekuna Projektu.

Dołożymy wszelkich starań żeby zachęcić studentów do przyjazdu do Państwa placówki, ale prosimy pamiętać, że to wolontariusze decydują, w której szkole chcieliby zrealizować projekt.

Prosimy o możliwie szczegółowe doprecyzowanie odpowiedzi!!
Podane przez Państwa dane posłużą jedynie w celu doprowadzenia do realizacji projektu wakacyjnego w Państwa placówce.

W razie pytań czy problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt: 507 703 240, 800 444 131 lub 81 534 78 93.

Nazwa szkoły: *
Your answer
Województwo szkoły: *
Your answer
Pełny adres szkoły: *
Your answer
Adres e-mail szkoły: *
Your answer
Telefon do szkoły: *
Your answer
Imię i nazwisko Dyrektora szkoły: *
Your answer
Imię i nazwisko Szkolnego Opiekuna Projektu: *
Your answer
Adres email Szkolnego Opiekuna Projektu: *
Your answer
Telefon komórkowy do Szkolnego Opiekuna Projektu *
(w celu umożliwienia skontaktowania się z Państwem w okresie wakacyjnym)
Your answer
Termin w którym szkoła jest chętna przyjąć wolontariuszy: *
Required
Preferowana tematyka zajęć: *
Required
Dostępność wyżywienia : *
(obejmuje trzy posiłki)
Warunki noclegu: *
Zapewnienie noclegu wolontariuszom realizującym projekt wakacyjny jest dla placówki warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie wakacyjnym.
Warunki sanitarne : *
(obowiązkowo)
Required
Atrakcje turystyczne w okolicy dla wolontariuszy: *
Required
Orientacyjna liczba uczniów podczas projektu : *
Wiek uczniów *
Required
Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
• administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi 90-212;
• w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji prosimy pisać na adres mailowy biuro@projektor.org.pl, lub powyższy adres pocztowy;
• Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO), w celu koordynacji działań związanych z obsługą projektów wakacyjnych w Programie PROJEKTOR – wolontariat studencki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO), natomiast po zrealizowaniu oferty projektów wakacyjnych do spełnienia prawnie usprawiedliwionych celów wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być partnerzy Fundacji oraz studenci – wolontariusze Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
• Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
- jeśli oferta chęci przyjęcia studentów została bez projektu – najpóźniej do października 2018 roku
- jeśli oferta została rozpatrzona pozytywnie i został zrealizowany projekt – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kiedy oferta została rozpatrzona, ze względu na przepisy prawa podatkowego.
• posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, jak np. w przypadku punktu 6b;
• masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Placówkę wymaganych przez nas danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia przez nas Państwa prośby o przyjęcie studentów-wolontariuszy na projekty wakacyjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie tej prośby;
• Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w ramach procesu rozpatrywania oferty w wyżej wymienionych celach? *
Dziękujemy za wypełnienie i przesłanie formularza!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Projektor - Wolontariat Studencki. Report Abuse - Terms of Service