Request edit access
Thành Phố Oakland Cuộc Thăm Dò Ý Kiến về Mức Độ Ưu Tiên trong Chương Trình Cải Tiến Hạ Tầng Thiết Yếu (CIP)
Click here to take this survey in English; https://bit.ly/2IgSITG
Para participar en la encuesta en español, haga click aquí; https://bit.ly/2KbVES4
按此處填寫中文問卷; https://bit.ly/2KVFyNh
1. Thành Phố luôn đưa ra quyết định dựa trên các giá trị mà cư dân Oakland coi trọng. Chúng tôi muốn biết cư dân Oakland muốn Thành Phố quyết định các vấn đề này như thế nào. Vui lòng lựa chọn tới tối đa năm yếu tố quan trọng nhất đối với quý vị trong danh sách ở dưới:
2. Thời gian nào thuận tiện nhất để tham dự các buổi họp công khai? Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp.
3. Cách nào thuận tiện nhất để quý vị cung cấp ý kiến phản hồi cho Thành Phố? Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp.
Thông Tin Nhân Khẩu và Thông Tin Nhận Dạng
1. Quý vị thuộc sắc tộc và/hoặc chủng tộc nào? Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp.
Clear selection
2. Vui lòng cho biết những ai hiện đang cư ngụ trong hộ gia đình quý vị, kể cả bản thân quý vị. Vui lòng đánh dấu tất cả các lựa chọn thích hợp.
3. Quý vị cư ngụ ở Oakland đã bao lâu?
4. Khu phố của quý vị gần những đường phố chính nào?
5. Nếu quí vị muốn thành Phố Oakland theo dõi với cập nhật, xin vui lòng cung cấp địa chỉ email của quí vị.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy