Request edit access
קול קורא- פלייסמייקינג

קרן מיראז׳ הינה קרן פילנטרופית העוסקת מזה 14 שנה בפיתוח הנגב. מטרת קול קורא זה לקבל רעיונות לעיצוב והפעלת מקומות ציבוריים במרחב הקהילתי (לדוגמא: פארקים, כיכרות, רחבות וכו') ברשויות. מטרת יישום הרעיונות שייבחרו הוא ליצור מקום אטרקטיבי, משמעותי, המייצר תנועה ופעילות עבור הקהילה החיה בקרבתו (לדוגמא: ספריה ציבורית במרחב הציבורי) ומצמיח את הכלכלה המקומית באותו מרחב עירוני/אזורי בו נוצר המקום. תהליך זה מעודד את מעורבות ומחויבות התושבים למרחב הציבורי בסמוך אליו הם גרים.


פרטים וקבוצות מקומיים מוזמנים להגיש את הצעתם בטופס המצורף בהמשך. כל הרעיונות שיוגשו ייבחנו. יוזם הרעיון שייבחר יקבל ליווי מטעם קרן מיראז' ויועץ מקצועי להנחיית התהליך ולביצוע הרעיון בפועל. בתהליך יילקחו בחשבון תכניות ורצונות ראש הרשות והגופים הרלוונטיים מטעמו.

עלות ביצוע הרעיון לא יעלה על 30,000 ₪.

הנחיות :
• כל אדם או גוף רשאי להגיש הצעה. מציע שהצעתו תתקבל יעבוד בהנחיית קרן מיראז' ויועץ מומחה מטעמם, תוך התחשבות ברצונות
ראש הרשות וגופים מטעמו.
• ההצעה תכלול תיאור הפרויקט המוצע, מיקומו, השלכות הפרויקט על הקהילה החיה בקרבתו והערכת תקציב.
• ניתן להגיש מספר הצעות.
• על הפרויקטים לכלול בהצעה דרכים לשיתוף ומעורבות הקהילה המקומית.

הפרויקטים יכולים לכלול:
• תכנון אטרקטיבי של מרחב כך שיוביל לסגנון חיים פעיל ולהגברת תנועת התושבים בו.
• תכנון מרחב ציבורי המקדם חוויות לימוד והעשרה.
• הפיכת המרחב ציבורי לבטוח יותר עבור הקהילה החיה בקרבתו.

לוח זמנים (כפוף לשינויים):
• שליחת קול קורא: 1.7.18
• ההצעה תישלח לנירית פורטוגז, מנהלת תחום תכנון בקרן מיראז' nirit@meragef.org.il . לשאלות ניתן לפנות לרעות 050-3899912
• סגירת שלב הגשת ההצעות: 26.7.18. ההצעות תוגשנה לקרן מיראז'.
• עדכון ראשי הרשויות הנבחרות לביצוע פלייסמייקינג וגופים מטעמם בהצעות שהוגשו והאם הן עומדות בתוכניות הרשות.
• תהליך בחירת המועמדים הסופיים עד ה 10.8.18
• עדכון ראש הרשות בפרויקטים שנבחרו ושליחת הודעה על בחירתם: עד ה 15.8.18
• תחילת תהליך לביצוע פלייסמייקינג- קיום פגישות בין היועצים לזוכים להבנת המשמעויות של יישום הפרויקט: מהלך אוגוסט- ספטמבר
• יישום פרוייקט: ספטמבר- דצמבר

Email address *
טופס הגשה לתחרות PLACEMAKING
1. שם הפרויקט: *
Your answer
2. שם המגישים:
3. אם מגישים כגוף- שם הגוף:
Your answer
כתובת הגוף:
Your answer
תפקיד המגיש בגוף:
Your answer
דוא"ל: *
Your answer
טלפון:
Your answer
נייד: *
Your answer
4. תיאור קצר של המגישים/הגוף *
Your answer
5. עלות משוערת בש"ח: *
Your answer
6. פרוט עלויות (מה כולל הפרויקט): *
Your answer
7. לוחות זמנים למימוש הפרויקט מרגע קבלתו: *
Your answer
8. כתובת מרכזית או מייצגת עבור הפרויקט המוצע: *
Your answer
9. מספר התושבים בסמוך למקום בו יתקיים הפרויקט: *
Your answer
10. מהי הקהילה הגרה ב/סמוך למקום הפרויקט (גיל, תעסוקה, עיסוקים אחרים) *
Your answer
11. מהו השינוי שהפרויקט יגרום למרחב החברתי, הכלכלי, הקהילתי וכו' בו הוא מתקיים: *
Your answer
12. כיצד הקהילה המקומית תגויס להשתתף באופן פעיל בפרויקט: *
Your answer
13. מהי כמות האנשים המשוערת עליה ישפיע הפרויקט ומה תמהילה: *
Your answer
14. מהם מדדי הצלחת הפרויקט: *
Your answer
סכמו בקצרה את הפרויקט (ממה מורכב, כיצד ייראה- ניתן להוסיף תרשים): *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms