MAHAKALA-hankkeen loppuseminaari

Lomakkeeseen Happamat sulfaattimaat, pienvesien tila ja vesienhoito Kalajoen vesistöalueella -seminaari ei enää voi lähettää vastauksia.

Ota yhteyttä lomakkeen omistajaan.