ใบสมัครหลักสูตร “ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ” รุ่นที่ 1
ปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “ยกระดับธุรกิจ e-Commerce เปิดประตูสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ” รุ่นที่ 1

ท่านที่สมัครแล้ว รอการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าสัมมนาจากเจ้าหน้าที่ และจะประกาศรายชื่ออีกครั้งทาง 3 ช่องทาง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561
1. e-mail ที่ท่านสมัคร
2. www.dbd.go.th
3. www.facebook.com/DBDeCommerce/

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจหลักสูตรนี้

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service