Request edit access
ВЪПРОСНИК ПО ПРОЕКТ „МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В Р БЪЛГАРИЯ“
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (2017-2018)
1. Моля посочете в кои държави сте живели след 2001 г. с цел работа (моля напишете) ? *
Your answer
2. В коя от горе посочените държави сте пребивавали най-продължителен период от време (моля напишете)? *
Your answer
3. В коя държава живеете сега (моля напишете)? *
Your answer
4. От колко време живеете там (моля посочете брой години и месеци)?
Your answer
5. Посочете колко общо години живеете извън България? *
Your answer
6. Посочете своите цели при настаняването/преместването си там (посочете всички верни отговори) *
Required
7. Имахте ли осигурено работно място в тази държава към момента, когато заминахте? (посочете един верен отговор) *
8. Моля посочете с какво се занимавате в момента? *
Your answer
9. Кои членове от вашето семейство, роднини и приятели са останали в България сега? (посочете всички верни отговори) *
Required
10. Удовлетворен ли сте от престоя си в тази страна от гледна точка на целите на пребиваването Ви в нея? (посочете един верен отговор) *
11. Изпращате ли средства на Вашето семейство или други близки в България/? (посочете един верен отговор) *
12. Посочете типа на населеното място, в което живеехте в България преди да заминете в чужбина(посочете един верен отговор): *
13. Често ли пътувате до България? (посочете един верен отговор) *
14. Какви са причините за посещенията Ви в България? (посочете всички верни отговори) *
Required
15. Интересувате ли се и откъде получавате информация за случващото се в България? (посочете всички верни отговори) *
Required
16. Поддържате ли някакви връзки с БГ училище, църква, БГ клуб в населеното място, където живеете в чужбина? (посочете всички верни отговори) *
Required
17. Какво ви липсва от България в чужбина? (посочете всички верни отговори) *
Required
18. Доколко вероятно е през тази или следващите години да се завърнете да живеете постоянно в България? (посочете един верен отговор) *
19. Кога смятате, че могат да се осъществят тези Ваши намерения? (посочете един верен отговор) *
20. При какви условия бихте се върнали да живеете в България? (посочете всички верни отговори) *
Required
21. Необходими ли са промени в българското законодателство/политика, за да се улесни Вашето или на Вашите деца завръщане (за постоянно) в България? (посочете един верен отговор) *
22. Провежда ли българската държава адекватна политика към българите в чужбина за съхраняване на националната идентичност, език и култура? *
23. Провежда ли българската държава адекватна политика към българите в чужбина за създаване по-добри условия за завръщане в България? *
24. В какви сфери политиката на българската държава спрямо българите в чужбина е неадекватна? (посочете всички верни отговори) *
Required
25. Как бихте се представили, ако трябва да отговорите на въпроса „Кой съм аз?“, с кои свои характеристики бихте се описали?(Моля, посочете пет свои характеристики, като ги степенувате по степен на важност)
Your answer
26. Смятате ли България за своя родина?
27. Кое формира у вас чувство за принадлежност към българската нация?(Посочете толкова отговора, колкото сметнете за необходимо)
28. Вашето гражданско самочувствие се дължи на:
29. „Свой“ или „чужд“ се чувствате в България?
30. Колко деца имате? (посочете един верен отговор) (ако нямате деца - моля преминете на въпрос 42)
Your answer
31. На каква възраст са децата Ви?
Your answer
32. Колко от тях живеят в България?
Your answer
33. Имате ли деца, родени в чужбина? (посочете един верен отговор)
34. Какво гражданство имат децата Ви?
Your answer
35. Ако някое от децата Ви има българско гражданство, на каква възраст го получи? (посочете един верен отговор)
36. Ако децата Ви живеят с Вас в чужбина, до каква степен владеят български език? (посочете един верен отговор)
37. Какво училище посещават децата ви в чужбина? (посочете всички верни отговори)
38. Какви трудности срещат вашите деца при постъпването в училище? (посочете всички верни отговори)
39. Ако децата ви посещават българско неделно училище, моля посочете ползите за вашето дете? (посочете всички верни отговори)
40. Какво смятате, че трябва да се промени, за да се върнат децата ви да учат в България? (посочете всички верни отговори)
41. Бихте ли насърчили децата си да се върнат / да дойдат да живеят в България? (посочете един верен отговор)
42. Знаете ли за заселването на бежанци в България? (посочете един верен отговор) *
43. Съгласни ли сте бежанци да се заселят в родното ви място в България? (посочете един верен отговор) *
44. Какво е отношението ви към бежанците? (посочете един верен отговор) *
46. Откъде получавате информация за бежанците? (посочете всички верни отговори) *
Required
47. Познавате ли правата и задълженията на бежанците според българското законодателство? (посочете един верен отговор) *
48. Подкрепяте ли интеграцията на бежанците в България? (посочете един верен отговор) *
49. Съгласни ли сте други чужденци да се заселят в България? (посочете един верен отговор) *
50. Каква е Вашата възраст? *
Your answer
51. Вие сте (посочете един верен отговор): *
52. Какво е семейното Ви положение? (посочете един верен отговор) *
53. Какво е Вашето завършено образование? (посочете един верен отговор) *
54. Какъв е Вашият трудов статус в момента (посочете един верен отговор): *
55. Каква е Вашата етническа принадлежност? (посочете един верен отговор) *
56. Каква е Вашата религиозна принадлежност? (посочете един верен отговор) *
57. Какво гражданство притежавате? (посочете всички верни отговори) *
Required
Благодарим Ви за отделеното време!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service