Request edit access
1º, 2º, 3º EDUCACIÓN PRIMARIA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016 - 2017
APELIDOS ALUMNA/O
Your answer
NOME ALUMNA/O
Your answer
CURSO
DATA DE NACEMENTO
MM
/
DD
/
YYYY
ALERXIAS
Your answer
OBSERVACIÓNS
Your answer
NOME E APELIDOS DA NAI/PAI/TITOR-A
Your answer
TELÉFONO PRINCIPAL
Your answer
TELÉFONOS SECUNDARIOS
Your answer
CORREO ELECTRÓNICO
Your answer
TEN IRMÁNS QUE ASISTEN A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES?
SOCIA/O?
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS
DE LUNS A VENRES DE 16:00H. A 18:00H.
LUNS (de 16:00 a 17:00h)
LUNS (de 17:00 a 18:00h)
MARTES (de 16:00 a 17:00h)
MARTES (de 17:00 a 18:00h)
MÉRCORES (de 16:00 a 17:00h)
MÉRCORES (de 17:00 a 18:00h)
XOVES (de 16:00 a 17:00h)
XOVES (de 17:00 a 18:00h)
VENRES (de 16:00 a 17:00h)
VENRES (de 17:00 a 18:00h)
Como pai/nai/titor/a da alumna/o que queda inscrita/o nas actividades extraescolares do CEIP Valle - Inclán organizado pola ANPA Valle - Inclán, autorizo a facer uso do material fotográfico e audiovisual das actividades que se leven a cabo durante neste período. As imaxes poderán ser usadas para uso interno en memorias e proxectos da ANPA e da Asociación Deportiva As Mariñas, difundir esta actividade na páxina web (www.apavalleinclan.es) e redes sociais da entidade. A ANPA Valle Inclán comprométese a que a utilización destas imaxes respectará a normativa en materia de protección de datos, imaxe e protección xurídica da/o menor.
ORDE DE DOMICILIACIÓN
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/199 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e os seus regulamentos de desenvolvemento, a ANPA VALLE INCLÁN, informalle que aos datos de carácter persoal proporcionados, quedarán incorporados os nosos ficheiros para o seu tratamento automatizado, coa finalidade de prestar os nosos servizos. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e as medidas de seguridade legalmente establecidas. Poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación, a través do enderezo de correo electrónico valleinclananpa@gmail.com, persoalmente nas nosas oficinas ou mediante comunicación escrita acompañada da copia do seu documento nacional de identidade dirixida a ANPA VALLE INCLAN, Avda Valle Inclán S/N, 15172 Perillo – Oleiros ( A Coruña). Dou a miña confirmade e asino á data de hoxe.
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms