Request edit access
FORMULARI DE SOL·LICITUD
- En el formulari web, tots els camps han de ser emplenats. En cas necessari, es pot consignar “Informació no disponible” amb la corresponent justificació.

- La informació facilitada servirà única i exclusivament per a la valoració de les sol•licituds.

1. DADES DE L'ORGANITZACIÓ
Nom/raó social *
(màx. 100 caràcters)
Your answer
Població *
(màx. 100 caràcters)
Your answer
Breu descripció de l’entitat (àmbit d’actuació, equip humà…) *
(màx. 1.000 caràcters)
Your answer
Forma jurídica de l'entitat *
Nombre de persones que componen l’òrgan de govern (desagregat per sexe) i per càrrecs. *
Indiqueu el nombre total de persones que componen l'òrgan de govern. Exemple: 4 dones i 5 homes
Your answer
Presidència *
Especifiqueu si el càrrec de presidència l'ocupa una dona o un home a l'entitat
Vicepresidència *
Especifiqueu si la vicepresidència l'ocupa una dona o un home a l' entitat. Si la vicepresidència l'ocupa més d'una persona, indiqueu en 'altres' la quantitat i el sexe. Exemple: 1 home i 1 dona
Secretaria *
Especifiqueu si secretaria l'ocupa una dona o un home a l'entitat
Tresoseria *
Especifiqueu si tresoreria l'ocupa una dona o un home a l'entitat
Vocalies *
Especifiqueu la quantitat i el sexe de les persones que ocupen càrrecs de vocalia a l'entitat. Exemple: 3 dones i 2 homes
Your answer
Nombre de persones contractades (desagregat per sexe) *
Especifiqueu el nombre de dones contractades i homes contractats a l'entitat
Your answer
Nombre de persones voluntàries (desagregat per sexe)
Especifiqueu el nombre de dones voluntàries i homes voluntaris a l'entitat
Your answer
2. EXPERIÈNCIES SOBRE EQUITAT DE GÈNERE I DE REFORÇ DE LA PRESÈNCIA DE LES DONES EN ELS ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ DE L’ENTITAT
Breu descripció d’experiències prèvies i actuals de foment de l’equitat de gènere a l’entitat *
(màx. 1.500 caràcters)
Your answer
Altres informacions rellevants al respecte del foment de l’equitat de gènere
(màx. 1.000 caràcters)
Your answer
3. MOTIVACIONS PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT DE GESTIÓ DEL CANVI PEL FOMENT DE L’EQUITAT DE GÈNERE AL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA
Expliqueu i argumenteu les vostres raons per voler participar en el programa *
(màx. 1.000 caràcters)
Your answer
4. PERSONA DE CONTACTE
Nom i cognoms *
(màx. 50 caràcters)
Your answer
Telèfon *
(màx. 10 caràcters)
Your answer
Adreça de correu electrònic *
(màx. 50 caràcters)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service