Medlemsansökan

Ekonomisk förening

Jag ansöker om medlemskap i Vfiber i vaggeryds kommun ekonomisk förening.
Medlemskapet visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet eller den fastighet jag bor på till fibernätet.
Bindande anslutningsavtal görs senare på separat blankett.
Jag är beredd att så långt som möjligt stödja och underlätta genomförandet av projektet.
Nedanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL).
Insatsen i den ekonomiska föreningen är 500 kr denna återbetalas vid utträde ur föreningen eller om föreningsstämma bestämmer att inte fullfölja projektet.
Medlemsavgiften för den som vill vara medlem är 200 kr per medlem och år.

Faktura på insats och 2017 års medlemsavgift (700 kr) skickas ut efter det att du anmält dig.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Ange ett heltal.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access