K35 PORTFOLIO DAY "DESIGN TO ENGAGE AUDIENCE"


“K35 PORTFOLIO DAY”, dpiCENTER hân hạnh đón chào tất cả các bạn vào lúc:
1:30PM, Thứ bảy, ngày 22/10/2016 tại dpiCenter
Địa chỉ: 222 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh.
Vào cổng và gửi xe:
Trường Lê Thị Hồng Gấm - Địa chỉ: 147 Pasteur, P 6, Q.3, TP. HCM


    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
Request edit access