Request edit access
Pretendentu pieteikuma anketa Balvai Cilvēka izaugsmei // Application form for Human Development Award
Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā izsludina pieteikšanos Balvai Cilvēka izaugsmei. Balvu pasniegs septīto gadu pēc kārtas, lai godinātu iedvesmojošus Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par ieguldījumu cilvēka izaugsmē. Balvas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību un labklājību un izcelt sociālās atbildības iniciatīvas.

Civic Alliance Latvia together with U.S. Embassy in Latvia announces the application for Human Development Award for the seventh time. The Human Development Award is presented to honor Latvia’s inspirational people and to recognize the socially responsible practices of Latvia’s businesses and non-profit organizations. The purpose of the Human Development Award is to promote human development, prosperity and well-being of Latvia’s people.
Izvēlieties vienu no kategorijām, kurai nominējat pretendentu: // Please choose one of the following categories of nomination for Award: *
Informācija par pretendentu (privātpersona, uzņēmums vai organizācija). Pretendenta vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, kā arī pretendenta kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs): // Information about Nominee (individual or organization) Name of the Nominee (organization, title) Contact information of the Nominee (e-mail address, phone) *
Your answer
Lūdzu, īsi aprakstiet pretendentu un iniciatīvu (ne vairāk kā 100 vārdi): // Brief description of the Nominee and Nominee’s initiative (up to 100 words): *
Your answer
Aprakstiet pretendenta iniciatīvu, ņemot vērā balvas kritērijus: 1) Ietekme un nozīme – balvas pretendenta darbības vai iniciatīvas nozīmīguma un ietekmes uz sabiedrību novērtējums . // Describe a success and/or how an initiative was succeed, based on the Award criterias: 1) Impact – demonstrable impact on the society. *
Your answer
Aprakstiet pretendenta iniciatīvu, ņemot vērā balvas kritērijus: 2) Ilgtspēja – pretendenta darbības/iniciatīvas ilgtspēja. // Describe a success and/or how an initiative was succeed, based on the Award criterias: 2) Sustainability – sustainable development. *
Your answer
Aprakstiet pretendenta iniciatīvu, ņemot vērā balvas kritērijus: 3) Novatorisms – novatoriska, radoša, oriģināla pieeja, kas pielāgota Latvijas apstākļiem. // Describe a success and/or how an initiative was succeed, based on the Award criterias: 3) Innovation – innovative, creative and original approaches, successfully adapted to local conditions. *
Your answer
Aprakstiet pretendenta iniciatīvu, ņemot vērā balvas kritērijus: 4) Iedvesma – paraugs citiem. // Describe a success and/or how an initiative was succeed, based on the Award criterias: 4) Inspiration – actions serving as a model of practice for others. How the Nominee has contributed to this success. *
Your answer
Lūdzu, miniet vismaz 2 atsauksmju sniedzējus (Lūdzu norādiet atsauksmju sniedzēju kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, uzņēmums, amats, tālrunis un e-pasta adrese), un norādiet atsauksmju sniedzēja saistību ar pretendentu) // List at least 2 reference for the Nominee Please list contact information of references, including the name, organization, title, phone and email address for such reference, and please indicate each reference’s relation to the Nominee.
Your answer
Ja iespējams, lūdzu pievienotiet interenta vidē atrodamu informāciju par pretendentu. // If possible, please provide information on the applicant from the internet environment.
Your answer
Pretendenta pieteicēja kontaktinformācija (Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju, lai organizatori var ar Jums sazināties nepieciešamības gadījumā). // Applicant contact information. Please provide your name and contact information including your organization, title, phone and e-mail address. *
Your answer
Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar Balvas nosacījumiem // I confirm that I am familiar with the terms of Awards *
Required
Mēs garantējām drošu datu apstrādi, uzglabāšanu un konfidencialitāti, kā arī personu datu un saņemtās informācijas neizpaušanu trešajām personām, saskaņā ar prasībām, ko nosaka tiesiskais regulējums.
We ensure safety of data processing, storage and confidentiality, as well as non-disclosure of personal data and the collected information to the third parties in accordance with legislative requirements.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy