Request edit access
Konferencijos „Tradicijos ir modernybės sąveika 2019“ dalyvio anketa / Application form for "The Interaction of Tradition and Modernity 2019" conference
[Information in English, please, see down below]

1219 metais Ipatijaus kronikoje pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Žemaitijos vardas. Žemaitija turėjo ypatingą reikšmę krikščioniškosios Europos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XV a. valstybių formavimosi istorijoje, prisidėjo prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir modernios nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo ir raidos.

1927 metais pirmasis Telšių vyskupas ir Nepriklausomybės akto signataras Justinas Staugaitis įkūrė Telšių kunigų seminariją. 1946 metų pavasarį sovietų valdžia seminarijos veiklą sustabdė. 1989 metų rudenį buvęs seminarijos auklėtinis ir tuometinis Telšių vyskupas Antanas Vaičius atkūrė Telšių kunigų seminariją. Šiuo metu tai nevalstybinė aukštoji mokykla, rengianti dvasininkus ir 2019 metais švenčianti atkūrimo 30-metį.

5-ojoje tarptautinėje tarpdalykinėje konferencijoje „Tradicijos ir modernybės sąveika“ kviečiame pažymėti minėtas svarbias datas ir susitelkti mokslinei diskusijai apie Žemaitijos kultūros istoriją, aptarti tradicines ir modernias jos raiškos formas, jų kaitą ir pokyčius dabarties socialinėje aplinkoje.

Moksliniuose pranešimuose siūlome aktualizuoti Žemaitijos kultūros reprezentaciją:
◉ kalboje,
◉ etninėje kultūroje,
◉ literatūroje ir mene,
◉ visuomenės geografijoje,
◉ religijoje, teologijoje, katechetikoje.

Mokslininkus, netiriančius Žemaitijos kultūros ir šio regiono socialinės aplinkos, kviečiame pristatyti savo šalies X regiono reikšmę valstybės ir kultūros istorijoje.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.
Pranešimų trukmė 20 min., 5 min. skiriamos diskusijoms.

SVARBU
Dalyvio anketą prašome užpildyti iki 2019 m. spalio 20 d.
Jūsų dalyvavimą patvirtinančią informaciją pateiksime iki 2019 m. lapkričio 1 d.

____________________________________

The name of Samogitia was first mentioned in written sources in the Hypatian (Ipatiev) Chronicle in 1219. Samogitia played a prominent role in the historical development of Christian European states and countries along the Eastern coast of the Baltic sea, it also made a major contribution to the establishment and development of Grand Duchy of Lithuania as well as modern independent state of Lithuania.

In 1927, the first bishop of Telšiai and the signatory of the Act of Independence Justinas Staugaitis established Telšiai Priest Seminary. In the spring of 1946, the Soviet government suspended activity of the seminary. Antanas Vaičius, former inmate of this Seminary and the bishop of Telšiai of the time, restored Telšiai Priest Seminary in the autumn of 1989. Currently it is a non-state high school for Catholic priests which in 2019 celebrates 30 years of its reestablishment.

In the 5th international interdisciplinary conference „The Interaction of Tradition and Modernity“ researchers are invited to commemorate significant dates and to take part in a scientific discussion about the history of Samogitian culture, traditional and modern forms of its expression and their change in current social environment.

In scientific presentations, researchers are invited to expose the peculiarities of Samogitian culture as represented in:
◉ language,
◉ ethnic culture,
◉ literature and art,
◉ human geography,
◉ religion, theology, catechetics.

Researchers not investigating the Samogitian culture and social environment of this region are invited to present the importance of region X of their own country for the history of state and culture.

Working languages: Lithuanian, English.
Presentations: 20 min., and 5 min. for discussions.

IMPORTANT
Please fill in the participant's form by 20 October, 2019.
We will provide information confirming your participation until 1 November, 2019.
Vardas, pavardė / Name, surname *
Your answer
El. paštas, telefonas / Contact E-mail and phone *
Your answer
Mokslo laipsnis, vardas / Scientific degree, name *
Your answer
Darbo vieta, pareigos / Work place and position *
Your answer
Pranešimo pavadinimas / Presentation title
Your answer
Pranešimo santraukos (iki 1500 sp. ž.). Santraukas prašome parengti dviem kalbomis: lietuvių ir anglų (jeigu pranešimas skaitomas lietuviškai) / Presentation abstract (up to 1500 characters) *
Your answer
Nakvynė / Accommodation *
Pastabos / Other notes, comments
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy