Request edit access
Išankstinė registracija I etapas 2019.05.11
Informacija apie dalyvį
Email address *
Komanda / Name of Team* *
Komandos pavadinimas/ Team name
Your answer
Komandos vadovas / Head of Team* *
Your answer
Mechanikas/ Mechanic *
Vardas Pavardė/ Name Surname
Your answer
Komandos licencijos Nr./ Team licence No. *
Your answer
Dalyvio vardas/ participant's name *
Pirma raidė didžioji, kitos mažosios (pvz. Vardenis)/ The first letter is large, the other is small (e.g. John)
Your answer
Dalyvio pavardė/ participant's surname *
Pirma raidė didžioji, kitos mažosios (pvz. Pavardenis) / The first letter is large, the other is small (e.g. Lennon)
Your answer
Gimimo data/ Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Dalyvio licencijos Nr./ participant's licence No. *
Your answer
Startinis numeris/ Starting number *
Your answer
Klasė/ Class *
pasirinkti iš sąrašo/ select from the list
Required
Dalyvio tautybė/ Nationality *
pasirinkite iš sąrašo/ select from the list
Patvirtinu, kad esu susipažinęs ir supratau Tarptautinį sporto kodeksą, Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksą, Lietuvos Kartingo Sporto ir varžybų Taisykles, Techninius Reikalavimus ir Papildomas Taisykles. Pareiškiu, kad informacija pateikta paraiškoje yra teisinga, tiksli ir pilna. Suprantu, kad apie bet kokį šios informacijos pasikeitimą turi būti pranešta Organizatoriui. Žinau, kad pagal LASK 73 str. klaidingos paraiškos laikomos negaliojančiomis ir Pareiškėjas gali būti apkaltintas netinkamu elgesiu, be to, mokestis už dalyvavimą gali būti negrąžinamas. Sutinku, kad galutinė instancija sprendžianti ginčus kartingų sporte yra LKF Arbitražo teismas.
We the undersigned, confirm that we are acquainted with International Sporting Code, Lithuanian Automobile Sporting Code, Lithuanian Karting Sporting, Event, Technical and Supplementary Regulations. We declare that we have analysed this Entry form and assure that all information included in to the Entry form is true fully filled. We understand that for any changes of information have to be reported to the Organizer. We know that by art. 73 of Lithuanian Automobile Sporting Code false Entry forms are held to be invalid and the Entrant can be accused by inappropriate action and entry fee can be not refunded. We accept that The Court of Arbitrage of Lithuanian Karting Federation is the final instance solving all disputes in Karting Sport.

Komandos atstovas
Head of Team
(parašas / signature)

Varžybų sekretorius
Secretary
(parašas / signature)

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service