Request edit access
Obec Město Libavá: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE a PLÁNU ROZVOJE SPORTU
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Bc. Štěpánka Tichá, starostka obce

1. Jak se Vám v obci žije?
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Your answer
5.1 BYDLENÍ: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
5.2 ŠKOLSTVÍ: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
5.3 ZDRAVOTNICTVÍ: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
5.4 VEŘEJNÁ DOPRAVA: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
5.5 KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
5.6 SPORTOVNÍ VYŽITÍ: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
5.7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
5.8 PÉČE OBCE O SVÉ PROSTŘEDÍ: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
5.9 PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
5.10 ROZVOJ OBCE: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
5.11 INFORMOVANOST O DĚNÍ V OBCI: pokuste se zhodnotit obec (vždy zatrhněte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné
Velmi špatné
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
9.1 Pokud jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce, popište prosím, jak se můžete zapojit:
Your answer
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (k 1. 1. 2018 měla obec 1367 obyvatel.)
10.1 Obec by podle mě měla mít X obyvatel (doplňte číslo)
Your answer
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
12. Uveďte prosím Vaše pohlaví:
13. Uveďte prosím Váš věk:
14. Uveďte prosím Vaše vzdělání:
15. Uveďte prosím jak dlouho žijete v obci:
16. Uveďte prosím jaký je typ Vaší domácnosti:
Sport 1: Věnujete se aktivně nějaké sportu?
Sport 2: Pokud se věnujete nějakému sportu, uveďte prosím jakému?
Your answer
Sport 3: Jak často sportujete?
Sport 4: Jste členem nějakého sportu či organizace
Sport 4.1: Pokud jste členem nějaké sportovní organizace, napište prosím, jaké
Your answer
Sport 5: Je podle Vás v Městě Libavá dostatek prostoru pro sportovní vyžití?
Sport 6: Do jakého sportu či sportoviště by obec měla investovat
Your answer
Zde je prostor pro Vaše náměty a návrhy pro budoucí rozvoj obce
Your answer
Děkujeme mnohokrát za vyplnění dotazníku.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service