Request edit access
PMUS concello de Vila de Cruces
Enquisa de mobilidade
Sexo
Idad
Zona de residencia
¿Cal é a orixe do seu desprazamento máis habitual?
¿Cal é o destino do seu desprazamento máis habitual?
¿A que hora comenza o seu desprazamento máis habitual?
¿A que hora finaliza o seu desprazamento máis habitual?
¿Cal é o motivo do seu desprazamento máis habitual?
¿Que medio de transporte utiliza habitualmente para os seus desprazamentos cotiáns?
¿Qué duración media ten o seu desprazamento máis habitual?
¿Que distancia media percorre nos seus desprazamentos mais habituais?
¿Que problema de mobilidade lle parece máis importante no concello de Vila de Cruces?
¿Cal é o modo de transporte sostible que lle parece máis importante promover?
Grado de satisfacción coa mobilidade peonil en Vila de Cruces
Moi insatisfeito/a
Moi satisfeito/a
Indique o motivo predominante polo que adoita camiñar
Como peón indique o seu grado de satisfacción cos seguintes aspectos
Moi insatisfeito/a
Insatisfeito/a
Aceptable
Satisfeito/a
Moi satisfeito/a
Zonas peonís
Estado das beirarrúas
Sinalización
Seguridade
Iluminación
Accesibilidade
Tempo de espera para cruzar
¿Estaría a favor da peonalización dalgunha das rúas do centro urbano?
Indique cales
¿Que medidas propoñería para mellorar a mobilidade peonil no concello de Vila de Cruces?
¿É usuario de vehículo a motor?
¿Como valoraría a circulación en vehículo a motor no concello de Vila de Cruces?
Moi mala
Moi boa
Indique o grao de satisfacción cos seguintes aspectos relacionados coa circulación en vehículo a motor:
Moi insatisfeito/a
Insatisfeito/a
Aceptable
Satisfeito/a
Moi satisfeito/a
Conxestión
Aparcadoiro gratis no viario
Aparcadoiro zona ORA
Aparcadoiros públicos
Aparcadoiros disuasorios
Aparcadoiros de pago
Na súa opinión, ¿que medidas poderían tomarse para mellorar ou reducir a circulación motorizada no centro urbano de Vila de Cruces?
¿É usuario do servizo de transporte público?
No caso de que a resposta anterior sexa negativa, ¿utilizaría o servizo no caso de mellorar algunha das seguintes condicións?
No caso de que a resposta sexa positiva ¿Con que frecuencia utiliza o servizo?
¿Como valoraría o servizo de autobuses que pasan polo concello de Vila de Cruces?
Moi malo
Moi bo
Indique o seu grao de satisfacción con seguintes aspectos das liñas de autobuses
Moi insatisfeito/a
Insatisfeito/a
Aceptable
Satisfeito/a
Moi satisfeito/a
Localización das paradas
Frecuencia
Horarios
Rutas/liñas
Información
Tarifas
Accesibilidade nas paradas
Atención ao usuario
Comente unha mellora que, na súa opinión, se debe introducir con respecto á rede de transporte público no concello
¿É usuario/a de bicicleta?
No caso de que a resposta anterior sexa negativa, ¿que a/o animaría a utilizar a bicicleta por Vila de Cruces?
¿Como valoraría a mobilidade en bicicleta no concello de Vila de Cruces?
Moi mala
Moi boa
Indique o seu grado de satisfacción cos seguintes aspectos relacionados ca mobilidade en bicicleta:
Moi insatisfeito/a
Insatisfeito/a
Aceptable
Satisfeito/a
Moi satisfeito/a
Zona/carril bici
Sinalización
Aparcadoiros
Seguridade
Sistema público de bicicletas
Na súa opinión, ¿que medidas poderían tomarse para fomentar o uso da bicicleta como medio de transporte máis sostible?
Outras suxestións
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service