Request edit access
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD ,,BUD-UJ RAZEM''
Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Będków, Budziszewice, Dobryszyce, Czarnocin, Gomunice, Grabica, Gorzkowice, Kamieńsk, Kodrąb, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Moszczenica, Pabianice, Powiat Piotrkowski, Ręczno, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd, Wola Krzysztoporska do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
1.W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? *
2.W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? *
3.Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: *
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 26 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
4.Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń: *
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych w gminie (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam(a) albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5.Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w gminie? *
5.1. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? *
Tak(przejdź do 5.2) , Nie (przejdź do 6)
5.2. Jakie są powody?
6. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? *
7.Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców? *
8.Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? *
9.Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się zainteresowaniem mieszkańców? *
10.Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? ( Prosimy o zaznaczenie „x” trzech najważniejszych) *
Required
11.Czy zna Pan/i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' ? *
12.W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM'' ?
13.Status na rynku pracy: *
Required
14.Płeć: *
15.Niepełnosprawność: *
16.Wykształcenie: *
17.Wielkość gospodarstwa rolnego: *
18.Wiek *
19.Miejsce zamieszkania: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy