தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் வழங்கும் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான மொழிபெயர்ப்புப் போட்டி (2020) நாள் - 11 ஜனவரி 2020; நேரம் - 10 மணி முதல் 12 மணி வரை தேசிய நூலக வாரியக் கட்டிடம், தளம் 5 - பாசிபிலிட்டி அறை, விக்டோரியா ஸ்ட்ரீட் / Tamil Pattimandra Kalai Kazhagam PresentsTranslation Contest (2020) for Secondary School Students on 11th January 2020 from 10 am - 12 pm held at National Library Building, #05-Possibility Room, Victoria Street.
The form தமிழ்ப் பட்டிமன்றக் கலைக் கழகம் வழங்கும் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான மொழிபெயர்ப்புப் போட்டி (2020) நாள் - 11 ஜனவரி 2020; நேரம் - 10 மணி முதல் 12 மணி வரை தேசிய நூலக வாரியக் கட்டிடம், தளம் 5 - பாசிபிலிட்டி அறை, விக்டோரியா ஸ்ட்ரீட் / Tamil Pattimandra Kalai Kazhagam PresentsTranslation Contest (2020) for Secondary School Students on 11th January 2020 from 10 am - 12 pm held at National Library Building, #05-Possibility Room, Victoria Street. is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy