Request edit access
Kafejka językowa 2018
Spotkaj wyjątkowych ludzi, poznaj nową kulturę, pozbądź się bariery językowej i zacznij rozmawiać w języku obcym z międzynarodową kadrą ... :)
Zajęcia odbywają się popołudniu w godzinach 16:00 - 20:00 (1 godzina na tydzień)
Godziny będą podane po uzbieraniu się grup. Można tworzyć własne grupy (min 4 osoby)
Miejsce to Restauracja La Calma -ul.Grodzka 12 w Lesznie
Pierwsze zajęcia są bezpłatne:)
W której kafejce chcesz wziąć udział? *
Imię i nazwisko uczestnika *
Your answer
Adres mailowy *
Your answer
Numer kontaktowy *
Your answer
Wiek *
Your answer
Adres korespondencyjny *
Your answer
Dlaczego chcesz brać udział w Kafejce? *
Your answer
Czy zgadzasz się z zasadami regulaminu Kafejki Językowej Fundacji CAT? (treść poniżej) *
Required
Regulamin uczestnictwa w zajęciach językowych „Kafejki językowej"
1.Organizatorem „Kafejki językowej” jest Fundacja Centrum Aktywności Twórczej zwana dalej Fundacją CAT
2. Uczestnikami kafejek językowych mogą być dorośli oraz dzieci od 6 roku życia. Prowadzący zajęcia odpowiada za dziecko wyłącznie w trakcie trwania zajęć.
3. Opłata w wysokości 60 zł za miesiąc jest płatna przed rozpoczęciem zajęć na miesiąc z góry i jest opłatą BEZZWROTNĄ. Istnieje możliwość dopisania się na zajęcia w czasie ich trwania, jednakże opłata w wysokości 60zł/ miesiąc NIE ulega zmniejszeniu. Opłatę należy uiścić do 5 każdego miesiąca na konto: 80 1140 2017 0000 4402 1199 8012 - MBank Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Lasocice, Zachodnia 6, 64-100 Leszno Z dopiskiem: TYTUŁEM :DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA: kafejka językowa, język ……, gr nr…, miesiąc , IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 4. Opłata w całości przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji CAT
5. W miejscu odbywania się zajęć, obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
6. Opłata obejmuje materiały edukacyjne, kawę, herbatę i drobne słodycze podczas kafejki
7. Organizator zapewnia materiały edukacyjne.
8. W miesiącu odbywają się 4 spotkania po 60 minut każde.
9. Fundacja zapewnia zastępstwo w przypadku nieobecności lektora, lub zajęcia są odrabiane (po ustaleniu) w innym terminie.
10. W przypadku rezygnacji, uczestnik ma obowiązek poinformować Fundację CAT co najmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem na piśmie. W przeciwnym razie zobowiązany jest nadal uiszczać opłatę, a fundacja CAT wyśle wezwanie do zapłaty.
11. Minimalna liczba osób w grupie to 4, poniżej tej liczby kafejka ulega rozwiązaniu. Maksymalna ilość uczestników w grupie to 8 osób.
12. Pod koniec każdego miesiąca organizator może przeprowadzać ankietę ewaluacyjną dotyczącą zadowolenia uczestników i organizacji zajęć.
13. Istnieje możliwość 50% zniżki od całkowitej opłaty miesięcznej dla uczestnika udzielającego wsparcia językowego w trakcie zajęć (określone odrębną umową wolontariacką).
14. Osoby, które będą chodzić od września (ewentualnie października) do czerwca otrzymują miesiąc gratis.
15. Osoba, która utworzy nową/własną grupę płaci 50% opłat przy stworzeniu min 5 osobowej grupy.
16. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów: Fundację Centrum Aktywności Twórczej, do celów związanych z udokumentowaniem warsztatów. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są organizatorzy wydarzenia,2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania warsztatów i/lubprzesyłania/udostępniania w sieci informacji promujących wydarzenie,3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,4) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że posiadam zgody na przetwarzanie wizerunku osób występujących. Tym samym udzielam organizatorom wydarzenia prawa do wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem grupy bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, a w szczególności:publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystywanie w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej.
Jak dowiedziałaś/eś się o Kafejce? *
Restauracja La Calma zaprasza ul.Grodzka 12:)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms