Request edit access
2017-2018 (DÖNEM 4,5,6) YIL SONU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ
Değerli Öğrencimiz;
Fakültemizdeki eğitim ve etkinliklerinin değerlendirmesi için, eğitimimizin gelişmesi ve daha iyi öğrenim olanakları sağlayabilmemiz için sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Herhangi bir şekilde kimliğinizi belirtmeden aşağıda belirtilen soruları kendi düşünceniz çerçevesinde cevaplamanızı bekliyoruz.Katılımınız için teşekkür ederiz.
I. FAKÜLTEMİZDE ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER
A) MEKAN VE DONANIM KOŞULLARI *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Laboratuvar/atölye hizmetleri yeterlidir
Dersliklerin kapasitesi (büyüklük vb.) yeterlidir
Dersliklerin ısınma ve havalandırılması yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Dersliklerin aydınlatılması yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Dersliklerin akustik (sesin yankısı) yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Dersliklerin temizliği yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Ders dışı zamanları değerlendirme imkanları (dinlenme ve ders çalışma vb.) yeterlidir
Tuvaletlerin bakım ve temizliği yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Engelli bireylerin okul binasına giriş ve çıkışları rahat sağlanabilmektedir
Öğrencilerin okul binasına giriş ve çıkışları güvenli bir şekilde yapılabilmektedir
Okulun açık alanları (bahçe) temiz ve düzenlidir
Dersliklerde derslere yönelik olarak öğrencilere sunulan bilgisayar imkânları yeterli düzeydedir
Ders dışı bilgisayar kullanım imkânı (internet, e-mail) yeterli düzeydedir
İnternet yoluyla bilgi erişimine kolaylık sağlanmaktadır
B) KÜTÜPHANE HİZMETLERİ *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Kütüphanede kaynak zenginliği (kitap, dergi) yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Kütüphane kitap ödünç alma kolaylığı yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Kütüphane olanaklarına elektronik ortamda ulaşabilme kolaylığı yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Kütüphane görevlilerinin ilgi ve yakınlığı yeterlidir ve görevlerinin bilincindedirler
Kütüphanenin fiziki imkanları yeterlidir
Kütüphanenin açık kalma süresi yeterlidir
C) SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR ETKİNLİKLERİ *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Kulüp etkinlikleri yeterli düzeyde yapılmaktadır
Sanat etkinlikleri yeterlidir
Kültürel etkinlikler yeterlidir
Sportif etkinlikler yeterlidir
Sağlık hizmetleri yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Sportif etkinlikler için gerekli mekan (fitnes salonu, havuz, kapalı spor salonu) sağlanmaktadır
Etkinliklerin öğrencilere duyurulması yeterli düzeyde sağlanmaktadır
D) YEMEKHANE HİZMETLERİ *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Yemekhanedeki yemeğin kalitesi yeterlidir
Yemekhanedeki yemeğin fiyatı uygundur
Yemek saatleri ders programımıza göre düzenlenmiştir
Yemekhanedeki bekleme süresi fazla değildir
Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.) yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Yemek çeşitliliği yeterlidir
Yemeklerin öğün miktarları yeterlidir
E) KANTİN HİZMETLERİ *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Kantinlerin sunmuş olduğu ürün çeşitliliğinden memnunum
Kantinlerdeki görevlilerin / çalışanların hizmetlerinden memnunum
Kantinlerde sunulan ürünlerin fiyatlarından memnunum
Kantinlerin temizliğinden memnunum
Kantinlerin dekorasyon, dizayn ve ferahlığından memnunum
Kantinlerin kapasitesini yeterli bulmaktayım
F) KARİYER GELİŞTİRME HİZMETLERİ *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Üniversitemiz sağlık hizmetleri ve sağlık hizmeti sunucularını tanımada (konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, vb.) bizlere onaklar sağlar
Üniversitemizin yurt dışı eğitim kurumları ile işbirliği düzeyi yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Öğrencilerin üniversite ve üniversite dışı bilimsel aktiviteleri yeterli düzeyde desteklenmektedir
II. YÖNETSEL HİZMETLER
Bu bölüm yönetim birimlerine yönelik beklentilerinizi belirlemeyi amaçlamaktadır. *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Öğrencileri ilgilendiren yasa ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgilendirme yapılır.
Fakültemize yeni kayıt olan öğrencilere yönelik tanıtım ve uyum etkinlikleri yapılmaktadır.
Fakülte Sekreterliğine sorunlarınızı ve önerilerinizi iletebilme kolaylığı sağlanmaktadır
Fakülte yöneticileriniz sorunlarınıza ve önerilerinize karşı duyarlıdırlar
Fakülte yöneticilerimiz tarafından bizi ilgilendiren duyurular zamanında ve etkin olarak yapılmaktadır
Fakülte yöneticilerimiz tarafından tüm öğrencilere adil davranılır
Fakülte Sekreterliği tarafından işlerin takip hızı yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Öğrenci İşleri Biriminden belge alma kolaylığı sağlanmaktadır
Öğrenci İşleri Biriminde işlerin takip hızı yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Öğrenci İşleri Biriminde bilgilerin doğru ve zamanında işlenmesi yeterli düzeyde sağlanmaktadır
Öğrenci İşleri Birimi personeli öğrenci ile ilgilidirler
Öğrenciler için fırsat eşitliğine önem verilir. (öğrenci temsilci seçimi, sınıf içi/staj sorumlulukları, vb.)
Danışmanlık sistemi aktif olarak işlemektedir.
Danışman öğretim üyeleri öğrencilerinin akademik durumunu takip ederek gerekli uyarılarda bulunurlar.
III. GENEL OLARAK EĞİTİM PROGRAMI
Bu bölüm eğitim programına yönelik genel algınızı belirlemeyi amaçlamaktadır.
A) OTD OTURUMLARI *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Eğiticiler Ders Saatlerine Tam Olarak Uydular
Senaryolar Öğrenmeyi Destekleyecek Şekilde Hazırlanmıştı
Eğiticiler Senaryo Tartışmalarında Öğrenmeyi Kolaylaştıracak Şekilde Davrandılar
Oturumlar Öğretici Geçti
Oturumlar Stajın Akışı İle Uyumlu Konulardan Oluşmuştu
B) BECERİ EĞİTİMLERİ *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Eğiticiler Ders Saatlerine Tam Olarak Uydular
Beceriler Eğitici Tarafından Açık Ve Anlaşılır Olarak Kılavuz Eşliğinde Demonstre Edildi
Eğiticiler Becerinin Daha İyi Uygulanması İçin Yapıcı Geribildirim Verdiler
Beceriler Gerekli Yeterlilikte Öğretildi
C) HASTA BAŞI EĞİTİMLER *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Eğiticiler Ders Saatlerine Tam Olarak Uydular
Yeterli Sayı Ve Çeşitlilikte Hasta Görme Fırsatı Elde Ettim
Hasta Başı Eğitim Sırasında Eksiklerimi Fark Edip Düzeltme Fırsatım Oldu
D) SINAVLAR *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Staj sonu sınavları derslerdeki öğrenim hedefleri ile uyumlu sorulardan oluşturulmuştu
Sınav soruları anlaşılır ifadeler kullanılarak hazırlanmıştı
C) DERS GERİBİLDİRİMİ *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Ders kendisinden önce ve sonra gelen dersleri daha kolay anlamamı kolaylaştıracak bir sırada yerleştirilmişti
Derste öğrenim hedefleri tam olarak verildi
Ders içeriği öğrenim hedefleri ile uyumlu idi
Derste kullanılan eğitim yöntemi anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmişti
Derste kullanılan eğitim yöntemi dikkatin toplanmasını sağlıyordu
Dersin içeriği için zaman yeterliydi
Derste kullanılan yöntem için yeterli materyal ve donanım vardı
Ders neleri bilmem gerektiğini anlamamı sağladı
Ders bildiğimi sandığım ancak bilmediğim şeyleri fark etmemi sağladı
Ders önceki bilgilerimi hatırlamamı ve yeni öğrendiklerimle ilişkilendirmemi sağladı
Ders yeni öğrendiğim bilgileri daha sonra nerede kullanacağımı fark etmemi sağladı
Derse girdiğim için memnunum
D) EĞİTİCİ GENEL GERİBİLDİRİMİ *
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Eğitici ders araç ve gereçlerini uygun ve verimli bir biçimde kullandı
Eğitici öğrencilerle düzeyli ve iyi bir iletişim kurdu
Eğitici ders saatleri dışında öğrencilerin sorularına zaman ayırdı
Eğitici derslerini aksatmadan yaptı
Eğiticinin dersleri aktif katılımlı, kolay anlaşılır bir şekilde geçti
Eğiticinin dersleri neleri bilmem gerektiğini anlamama yardım etti
Eğitici konuları iyi biliyordu ve ders anlatırken istekliydi
Tartışma için yeterli zaman ayırdı
Eğiticinin dersleri, bu konularda kendime daha çok güven duymama yardımcı oldu
Slayt içeriği ve düzeni öğrencinin anlayabileceği şekildeydi