Request edit access
แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นการรับนักเรียนเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง : แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการประเมินความคิดเห็นและสำรวจความ ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อทางเทศบาลนครรังสิตจะได้นำข้อมูลของท่านไปใช้ในพิจารณาในการรับเด็กเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตต่อไปในอนาคต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศผู้ตอบแบบสอบถาม *
อายุ *
ท่านอาศัยอยู่ชุมชนใดในเขตเทศบาล *
Your answer
อาชีพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms