Request edit access
Ankieta dla uczniów - uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Potrafię wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji.
Potrafię krytycznie odnosić się do pozyskiwanych informacji.
Potrafię obserwować, badać, dociekać.
Potrafię odwoływać się do doświadczeń z życia codziennego.
Potrafię korzystać z tego, czego nauczyłem/nauczyłam się na innych przedmiotach lub poza szkołą.
Wiem, gdzie zdobyć informacje potrzebne do planowania swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
Wiem, jak zaplanować karierę edukacyjną i zawodową.
Potrafię poszukiwać własnego rozwiązania problemu, zadania.
Wiem, jak utrzymywać dobre relacje z nauczycielami, rodzicami, rodzeństwem i kolegami.
Zwiększyłem/zwiększyłam wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno - fizycznych.
Zwiększyłem/zwiększyłam wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów biologiczno - chemicznych.
Zwiększyłem/zwiększyłam wiedzę i umiejętności techniczne.
Czy nauczyciele informowali o celach lekcji?
Czy nauczyciele formułowali wobec uczniów oczekiwania?
Czy nauczyciele organizowali pracę w zespołach?
Czy nauczyciele dostarczali informacje zwrotną o postępach w nauce?
Czy nauczyciele umożliwiali uczenie się uczniom od siebie nawzajem?
Czy nauczyciele wiązali podczas zajęć różne dziedziny wiedzy?
Czy nauczyciele motywowali do aktywnego uczenia się?
Czy nauczyciele wspierali uczniów w trudnych sytuacjach?
Czy nauczyciele stosowali aktywne metody nauczania?
Czy nauczyciele stosowali sukcesywne ocenianie?
Czy nauczyciele zadawali zadania domowe?
Czy nauczyciele organizowali projekty edukacyjne?
Czy nauczyciele prowadzili zajęcia pozalekcyjne?
Czy nauczyciele organizowali wycieczki?
Czy nauczyciele motywowali do udziału w konkursach przedmiotowych?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service