Request edit access
Pierwsza pomoc! - szkolenie w ramach Święta Organizacji Pozarządowych 2019
Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy:

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Kliencie/Mieszkańcu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych”.

Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter dobrowolny.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania z zadania publicznego pn.„Święto Organizacji Pozarządowych”.
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.).

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.
adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Email *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
Nazwa organizacji *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS. Report Abuse