Request edit access
Register : สมัครประกวดทีมคอสเพลย์ (ประเภทการแสดงทีม)
ประกวดทีมคอสเพลย์ (จำนวน 2 คนขึ้นไป) ในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤษภาคม 2562

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมคอรส์เรียนภาษาญี่ปุ่น มูลค่า 27,600 บาท ในระยะเวลา 1 ปี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

รวมเงินรางวัลการประกวดประเภททีมการแสดง จำนวนทั้งสิ้น 27,000 บาท

กติกาการรับสมัคร ประเภททีม (ทีมการแสดงคอสเพลย์)

1) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 พฤษภาคม 2562
2) ส่งใบสมัครการประกวด ของการแสดงประเภททีม ได้ที่แบบฟอร์มนี้
3) สมาชิกภายในทีมต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
4) การแสดงบนเวทีใช้เวลาประมาณ 4-6 นาที และทีมประกวดต้องส่งไฟล์เสียงภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 (หากไม่ส่งไฟล์เสียงตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าทีมของท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้)
5) ผู้ที่เข้าร่วมประกวดประเภททีม สามารถลงประกวดประเภทบุคคล ได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ชุดประกวด เป็นชุดเดียวกัน
6) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7) ขอสงวนสิทธ์ไม่อนุญาติให้ ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดประเภททีมที่ชนะเลิศแชมป์ 2 สมัยติดกันในกิจกรรม MAYA COSPLAY CONTEST ลำดับที่ 1 ลงประกวดประเภททีมในปีนี้ แต่จะสามารถลงได้ใหม่ในปีถัดไป

หมายความว่า ทีมชนะเลิศลำดับที่ 1 ปี 2016-2017 ไม่สามารถลงปี 2018 ได้ แต่จะลงในปี 2019 ได้
และทีมชนะเลิศลำดับที่ 1 ปี 2017-2018 ไม่สามารถลงปี 2019 ได้ แต่จะลงได้ในปี 2020 ค่ะ

(*) หมายเหตุ :
1. หากทีมสมัครการประกวดไม่ส่งไฟล์เสียงทางอีเมล์ mayacosplaycontest@gmail.com ภายในเวลาที่กำหนด คือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทีมงานจะถือว่าทีมของท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้)
2.กรุณากรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบ หากข้อมูลไม่ครบ ทางผู้จัดขออนุญาตไม่พิจารณารับใบสมัคร
3.ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนเพื่อจับฉลากขึ้นเวทีภายในเวลา 12.30 น. หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

เกณฑ์การพิจารณา 100 คะแนน แบ่งออกดังต่อไปนี้

• ความสวยงามของชุดและอุปกรณ์ (25 คะแนน)
• ความเหมือนกับต้นฉบับ (25 คะแนน) - หมายถึง คาแร็กเตอร์ , เนื้อเรื่องที่นำเสนอ , ชุด ฯลฯ
• การแสดงบนเวที (25 คะแนน) - หมายถึง การใช้เวที ฯลฯ
• ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ (25 คะแนน)


จากทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะถูกทำการคัดเลือกให้เหลือเพื่อ 5 ทีมสุดท้ายเท่านั้น ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 5 ทีมสุดท้าย จะถูกทำการคัดเลือกให้เหลือเพื่อ 1 ทีม เพื่อเป็นแชมป์เปียนส์ รวมไปถึงรางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย ตามลำดับผลของคะแนนรวมจากคณะกรรมการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
Facebook : Maya Cosplay Contest 2019
E-Mail : mayacosplaycontest@gmail.com

1.ชื่อทีมการประกวด ? (Team Name) *
2.จำนวนสมาชิกในทีม? (Team members) *
สมาชิกภายในทีมต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
3.ชื่อ –สกุล ของสมาชิกในทีม ?( Members Name) *
4.หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ? (Telephone) *
กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของทีม เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกิจกรรม
5. อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้? (E-Mail) *
กรุณาแจ้งอีเมล์ สำหรับให้ทีมงานติดต่อกลับ ในการยืนยันใบสมัครของท่าน
6.การแสดงคอสเพลย์จากเรื่อง? (Cosplay Performance show from the story?) *
7.กรุณาแนบรูปภาพต้นฉบับหรือไฟล์การแสดงตัวอย่างที่ใช้ในการประกวด และไฟล์เสียงการแสดงไม่เกิน 6 นาที (ถ้ามี) Please attach the performance story cosplay file & sound of the cosplay team contest. *
ใช้สำหรับการตัดสินในส่วนของความเหมือนต้นฉบับ สำหรับเนื้อเรื่องและคาแร็กเตอร์ที่ท่านใช้ประกวด 25 คะแนน และสามารถแนบไฟล์เสียงมาให้ในฟอร์มนี้ได้เลย
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service