Request edit access
ฟอร์มแจ้งงดสอน / สอนชดเชย / สอนเพิ่ม / จัดอบรม-โครงการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เห็นชอบให้คณาจารย์ อาจารย์พิเศษ และผู้สอน ที่ประสงค์งดสอนและสอนชดเชย / สอนเพิ่ม แจ้งความประสงค์ผ่าน google forms โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำหรับการสอนชดเชยวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ให้ยื่นเรื่องภายในวันอังคาร
2. สำหรับการสอนชดเชยในวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ ให้ยื่นเรื่องภายในวันพฤหัสบดี

อนึ่ง การสอนชดเชยนั้น สามารถสอนชดเชยได้ในช่วงเวลาดังนี้
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.
เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ งดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

*** สำหรับอาจารย์พิเศษ ขอความอนุเคราะห์จัดทำบันทึกข้อความสอนชดเชย (โดยติดต่อที่สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 2 เพื่อแนบเรื่องเบิกจ่ายค่าตอบแทน ด้วย) ***

Email address *
ชื่อผู้สอน *
Your answer
สถานะ
รหัสวิชา / ชื่อกิจกรรม *
Your answer
กลุ่ม *
Your answer
การสอน / กิจกรรม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms