Request edit access
CHUYÊN MỤC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI VIỆC SỬA ĐỔI LUẬT THANH NIÊN
Nội dung 1: Góp ý về các quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Your answer
Nội dung 2: Góp ý về chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù (bao gồm: thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Thanh niên dân tộc thiểu số, Thanh niên xung phong, Thanh niên tình nguyện, Thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, thanh niên sai cải tạo, thanh niên di cư);
Your answer
Nội dung 3: Góp ý về trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường với xã hội đối với Thanh niên
Your answer
Nội dung 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam (vị trí, vai trò, trách nhiệm) đối với thanh niên và công tác Thanh niên. Cơ chế phát huy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Thanh niên
Your answer
Nội dung 5: Góp ý về việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên (Nội dung, tổ chức bộ máy ở các cấp); trách nhiệm của các chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên
Your answer
Nội dung 6: Góp ý về việc tổ chức phối hợp liên ngành về công tác thanh niên (cấp Trung ương, cấp tỉnh)
Your answer
Nội dung 7: Góp ý về mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên và tổ chức phối hợp liên ngành về công tác thanh niên trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên
Your answer
Nội dung 8: Góp ý về nguốn lực thực hiện công tác thanh niên, chính sách phát triển thanh niên
Your answer
Nội dung 9: Góp ý về những vấn đề cụ thể khác nảy sinh từ thực tiễn tình hình thanh niên và công tác thanh niên ở địa phương cần được nghiên cứu, đưa vào quy định trong Luật Thanh niên (sửa đổi)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms