ეს ინფორმაცია უკვე მოძველებულია.

The form ეს ინფორმაცია უკვე მოძველებულია. is no longer accepting responses.

Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.