The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Tôi muốn giao hàng qua DingDong Delivery
Tôi muốn liên hệ để than phiền về chất lượng dịch vụ
Tôi muốn hợp tác
Tôi muốn tìm kiếm công việc tại DingDong Delivery
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Quảng cáo facebook, instagram
Quảng cáo banner
Email marketing
Được giới thiệu bởi bạn bè
Nguồn thông tin khác
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Buổi sáng (8-12h)
Buổi trưa (12h-17h)
Buổi tối (17h-21h)
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Họ và tên
No responses yet for this question.
Địa chỉ email của bạn
No responses yet for this question.
Số điện thoại liên hệ
No responses yet for this question.
Bạn có kinh doanh không? nếu có shop của bạn là...?
No responses yet for this question.
Bạn liên hệ với DingDong Delivery về vấn đề
No responses yet for this question.
Bạn biết đến DingDong Delivery qua
No responses yet for this question.
Chúng tôi có thể liên hệ với bạn vào thời gian nào trong ngày?
No responses yet for this question.
of
7
.