Request edit access
Konferencja "Przestrzeń dla rodzica"
Formularz zgłoszeniowy wystawcy
Nazwa firmy *
Your answer
Dane firmy *
Your answer
NIP *
Your answer
Osoba do kontaktu *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Adres strony www *
Your answer
Adres facebook
Your answer
Ilość stoisk *
Uwagi
Your answer
Regulamin
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji „Przestrzeń dla rodzica” we Wrocławiu w dniu 21.04.2018r, zwanych dalej Wydarzeniem i określa zasady współpracy pomiędzy Wystawcą a Organizatorem.

2. Akceptacja regulaminu przez Wystawcę jest niezbędnym elementem udziału w Wydarzeniu.

3. Akceptacja regulaminu i zaakceptowanie zgłoszenia przez Organizatora jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stronami.

4. Organizator ma prawo do odmówienia udziału w Wydarzeniu Wystawcy, którego profil działalności nie jest zgodny z ideą Wydarzenia lub nie zostanie wybrany do grona wystawców przez Organizatora.

DOKUMENTY I ROZLICZENIE
5. Cena za stoisko: 199,00zł (stół i krzesło). Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora, wysyła on na wskazany przez wystawcę adres mailowy fakturę proformę, którą Wystawca jest zobowiązany opłacić w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. Datą zapłaty jest dana uznania rachunku Organizatora.

6. W ciągu 7 dni od daty wpływu należności na rachunek Organizatora, Organizator wystawia właściwą fakturę i wysyła ją drogą mailową do Wystawcy. Faktura właściwa musi być wystawiona w tym samym miesiącu, w którym Wystawca dokonuje płatności.

7. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Wystawcę w umówionym terminie, Organizator ma prawo do odmówienia Wystawcy udziału w Wydarzeniu.

8. W przypadku, kiedy Wystawca zrezygnuje z udziału w wydarzeniu po dokonaniu opłaty, opłata nie podlega zwrotowi. Opłata podlega zwrotowi tylko w sytuacji, w której Organizator odwoła wydarzenie z przyczyn od siebie zależnych.

STOISKO
9. Za stoisko strony umowy zgodnie przyjmują wcześniej wykupioną powierzchnię, którą Wystawca aranżuje we własnym zakresie. Od momentu ich przekazania, ponosi on za nie pełną odpowiedzialność.

10. Organizator decyduje o przyznaniu konkretnego miejsca wystawienniczego Wystawcy podczas Wydarzenia. Nie jest możliwe obudowywanie stoisk. Na stoisku wystawca może prowadzić sprzedaż.

11. Odpłatne lub bezpłatne udostępnianie stoiska lub jego części osobom trzecim przez Wystawcę jest niedopuszczalne, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z Organizatorem pisemnie lub mailowo.

12. Wystawca organizuje przekazaną mu przez Organizatora przestrzeń zgodnie ze swoimi potrzebami, przy czym jest zobowiązany do utrzymania na niej porządku oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez cały czas trwania wydarzenia. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku Wystawcy.

14. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia przestrzeni, w tym podłogi, ścian i okien oraz powierzonego mienia, spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, które nie powstały z jego winy.

GODZINY MONTAŻU/DEMONTAŻU STOISKA
16. Stoisko zostanie oddane do dyspozycji wystawcy od godz. 8:00 w dniu wydarzenia. Wystawca jest zobowiązany pojawić się najpóźniej o godz. 8:30. Jeśli Wystawca pojawi się po godz. 9:00, Organizator ma prawo do odmówienia Wystawcy udziału w wydarzeniu, a wcześniej wpłacona kwota nie zostaje zwrócona. 

17. Wystawca jest zobowiązany zakończyć montaż/przygotowanie stoiska najpóźniej do godz. 9:30.

18. Demontaż stoisk przez wystawców będzie możliwy po godz. 15:45. Wystawca jest zobowiązany do zakończenia demontażu stoiska i opuszczeniu obiektu do godz. 18:00.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. W sytuacji wyjątkowej lub niezależnej od Organizatora (siła wyższa), zastrzega on sobie prawo do odwołania lub skrócenia wydarzenia. W tej sytuacji, Wystawcy nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów.

20. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Akceptuję regulamin *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service