Request edit access
Prihláška za člena Asociácie školskej psychológie
Email address *
OSOBNÉ ÚDAJE
Meno, priezvisko, titul:
Your answer
Dátum a miesto narodenia:
Your answer
Adresa bydliska, PSČ:
Your answer
Emailová adresa:
Your answer
Telefónne číslo:
Your answer
PROFESIJNÉ ÚDAJE
Adresa pracoviska:
Your answer
Pracovná pozícia:
Your answer
Počet rokov praxe:
Your answer
Pracovný emailový kontakt:
Your answer
Telefónny kontakt na pracovisko:
Your answer
DOSIAHNUTÁ KVALIFIKÁCIA
Ukončené vysokoškolské štúdium - fakulta, študijný odbor, rok ukončenia:
Your answer
Ďalšie ukončené štúdium a odborné vzdelávanie - názov, organizátor, počet hodín/seminárov, rok ukončenia:
Your answer
OČAKÁVANIA, NÁVRHY A PRIPOMIENKY K ČINNOSTI AŠP
Odborné semináre "Aktuálne otázky školskej psychológie" by mohli byť orientované na nasledujúce témy:
Your answer
Mal/a by som záujem o workshopy zamerané na:
Iné:
Your answer
ĎALŠIE INFORMÁCIE SÚVISIACE S ČLENSTVOM V AŠP
Členský poplatok 10 eur, uhradím na číslo účtu SK86 8360 5207 0042 0323 9677 (VS: dátum narodenia bez interpunkčných znamienok, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko)
Súhlasím so zverejnením svojich profesijných údajov na web stránke Asociácie školskej psychológie
Prihlasujem sa do Asociácie školskej psychológie a zaväzujem sa dodržiavať jej stanovy zverejnené na: http://www.aspsr.sk/skolska-psychologia/stanovy-oz-asp
Vaše osobné údaje budú použité len za účelom evidencie členov Asociácie školskej psychológie. Žiadateľ sa stáva registrovaným členom AŠP až po úhrade členského príspevku vo výške 10 eur.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service