Request edit access
ໃບສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ວາລະສານໄອຊີທີລາວ (ສຳລັບ ອົງການ)
ຂໍໃຫ້ທ່ານກະລຸນາຕອບແບບສອບຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຕໍ່ ວາລະສານ ໄອຊີທີລາວ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວາລະສານ ຈະນຳໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງ ຊຶ່ງທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບວາລະສານ ຈະເກັບເປັນຄວາມລັບ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ທ່ານ
1. ຊື່ອົງການ
2. ຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ
3. ຖ້າເປັນສະຖາບັນສຶກສາ ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດ
4. ອົງການທ່ານໄດ້ຮັບວາລະສານພຽງພໍ ບໍ່ ?
໌5. ອົງການທ່ານໄດ້ແຈກຢາຍວາລະສານໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນອົງກອນໄດ້ອ່ານ ບໍ່ ?
6. ທ່ານໄດ້ອ່ານວາລະສານລະອຽດສ່ຳໃດ ?
7. ທ່ານໄດ້ອ່ານວາລະສານຜ່ານຊ່ອງທາງໃດແດ່ ?
# ກະລຸນາເລືອກ ພຽງ 1 ຄຳຕອບໃສ່ຫ້ອງລະດັບຄວາມຄິດເຫັນ ຕາມຄຳເຫັນຂອງທ່ານ
8. ເນື້ອໃນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ
Clear selection
9. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເນື້ອໃນມີຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
Clear selection
10. ບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈມີຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
Clear selection
11. ສີສັນໃນການອອກແບບໄດ້ດີຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
Clear selection
12. ການຈັດລຳດັບແຕ່ລະບົດຄວາມ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ
Clear selection
13. ຮູບປະກອບໃນແຕ່ລະບົດຄວາມ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ
Clear selection
14. ຮູບປະກອບໃນແຕ່ລະບົດ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
Clear selection
15. ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
Clear selection
16. ຫຼັກໄວຍະກອນມີບ່ອນຜິດຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
Clear selection
17. ໂຄສະນາໃນວາລະສານມີຄວາມສອດຄ່ອງຫຼາຍສ່ຳໃດ ?
Clear selection
18. ທ່ານຕ້ອງການສືບຕໍ່ຮັບ ແລະ ອ່ານ ວາລະສານ ຂອງທາງພວກເຮົາບໍ່ ?
19. ຄວາມຄິດເຫັນເພີ່ມເຕີມຂອງທ່ານ
ຂໍຂອບໃຈ
ກະລຸນາສົ່ງຄຳເຫັນຂອງທ່ານມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ Scan ຫຼື ຖ່າຍຮູບ ແລະ ສົ່ງມາຍັງ ອີເມວ ictmag@mpt.gov.la ຫຼື whatsapp: 020
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy