Request edit access
Panawagan sa Abstrak (Indibidwal na Paglalahad): Ika-44 na Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino
*Ang submission module na ito ay para sa individual paper presenters. Para sa mga balak magsumite ng panel o symposium, tumungo sa link na ito: http://bit.ly/pksp44panelabstract
Pinoy Netizen: Ang Papel ng Social Media at Digital Technology sa Kultura, Lipunan at Sikolohiyang Pilipino
14-15 Nobyembre 2019
Unibersidad ng Pilipinas Diliman
Lungsod Quezon

Tungkol sa Kumperensiya

Malaking bahagi sa pang-araw-araw na buhay nating mga Pilipino sa kasalukuyan ang umiikot sa paggamit ng social media at digital technology tulad ng internet. Ngayong 2019, muling nanguna ang mga Pilipino pagdating sa dami ng oras na iginugugol sa iba't ibang social media platforms, gaya ng Facebook, Twitter, Instagram, Youtube (may average na 4 oras at 17 minuto kada araw, halos doble ng global average na 2 oras at 16 minuto). Tinatayang halos 60% ng kabuuang populasyon ay may access sa internet kumpara sa global average na 42% lamang.

Sa kumperensiyang ito, itatampok ang mga kilalang eksperto at mananaliksik mula sa iba’t ibang larangan tulad ng sikolohiya, media, communication science at iba pang agham panlipunan, upang talakayin ang sikolohiya ng social media at digital technology.

Mga Layunin ng Kumperensiya

Sa pangkalahatan, nilalayon ng kumperensiya na:

1. masuri ang papel ng social media at mga digital technology sa iba’t ibang aspekto ng buhay Pilipino;
2. matalakay ang papel ng social media at mga digital technology sa pagsusuri ng lipunan, kultura at sikolohiyang Pilipino;
3. magtampok ng mga bagong pananaliksik sa kultura, lipunan at sikolohiyang Pilipino; at
4. magbahagi ng mga kaalaman at kasanayan sa Sikolohiyang Pilipino

Inaanyayahan ang lahat na may pananaliksik na may kinalaman sa paksa na magsumite ng kanilang abstrak. Tatanggapin din ang mga pag-aaral tungkol sa mga kultural na konseptong sikolohikal, identidad, pagpapahalagang Pilipino, wika, sikolohiya ng LGBT, pakikipag-ugnayan, migrasyon, isyung panlipunan, atbp. na makakatulong sa pag-unawa ng karanasan ng mga Pilipino. Ang mga papel ay maaaring kwantitatibo, kwalitatibo, teoretikal, o rebyu.

DEDLAYN: 31 AGOSTO 2019

Ipinagtitibay ko ang aking pagsang-ayon sa mga sumusunod na kondisyon:
Ang pagsasagawa ng proyekto ay alinsunod sa mahigpit na pamantayang etikal (hal. walang naganap na anomang panlilinlang, pananamantala o pang-aagrabyado sa sinomang nakasama sa proyekto). *
Sakaling may kasamang awtor na estudyanteng di-gradwado o gradwado, naninindigan akong mayroon akong aktibong papel sa pagbuo ng pananaliksik. *
Pamagat ng Pananaliksik/Proyekto *
Your answer
Pangalan ng May-akda/Mananaliksik 1 *
(hal. Virgilio G. Enriquez)
Your answer
Kurso o pinakamataas na antas na natapos ng May-akda/Mananaliksik 1 *
(hal. Ph.D. in Psychology)
Your answer
Pangalan ng May-akda/Mananaliksik 2
(hal. Virgilio G. Enriquez)
Your answer
Kurso o pinakamataas na antas na natapos ng May-akda/Mananaliksik 2
(hal. Ph.D. in Psychology)
Your answer
Pangalan ng May-akda/Mananaliksik 3
(hal. Virgilio G. Enriquez)
Your answer
Kurso o pinakamataas na antas na natapos ng May-akda/Mananaliksik 3
(hal. Ph.D. in Psychology)
Your answer
Pangalan ng May-akda/Mananaliksik 4
(hal. Virgilio G. Enriquez)
Your answer
Kurso o pinakamataas na antas na natapos ng May-akda/Mananaliksik 4
(hal. Ph.D. in Psychology)
Your answer
Pangalan ng May-akda/Mananaliksik 5
(hal. Virgilio G. Enriquez)
Your answer
Kurso o pinakamataas na antas na natapos ng May-akda/Mananaliksik 5
(hal. Ph.D. in Psychology)
Your answer
Institusyong Kinabibilangan ng (mga) May-akda *
(hal. May-aykda 1: Unibersidad ng Pilipinas Diliman)
Your answer
E-mail Address ng Pangunahing Tagapaglahad *
Your answer
Numero ng Telepono/Cellphone ng Pangunahing Tagapaglahad *
Your answer
Uri ng Proyektong Ilalahad *
Abstrak (350-500 salita) *
*Banggitin kung ilan ang naging kalahok ng pananaliksik maging ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa kanila. Tiyaking mainam na nailalarawan ang mga metodong isinagawa upang makalap ang datos at ang proseso ng pagsusuri ng mga ito. Ilahad ang buod ng mga pinakamahalagang mga resulta o kinasapitan ng pananaliksik/proyekto. Tiyaking nailahad ang mga resultang tumutugon sa mga naisaad na layunin ng pananaliksik/proyekto.)
Your answer
Para makatulong sa pagtatasa ng isinumiteng abstrak, mangyaring magbigay ng karagdagang detalye sa nakasaad na fields.
Kahalagahan o Kontribusyon ng Pananaliksik/Programa *
Your answer
Mga layunin o pangunahing tanong na nais sagutin ng pananaliksik *
Your answer
Iba pang impormasyon tungkol sa pag-aaral na hindi nabanggit sa abstrak pero sa tingin ng (mga) may-akda ay makakatulong sa pagtatasa nito
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service