The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Email address
This form is collecting email addresses.Change settings
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Да
Не
Друго:
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Да
Не
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Практическа информация и съвети за създаване и поддържане на образователна градина
Насоки и идеи за провеждане на занимания, свързани с учебното съдържание
Добри практики за въвличане на родителите и общността чрез образователната градина
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Съгласен съм да предоставя за обработка и съхранение личните си данни на фондация "Музейко" с цел получаване на информация относно материали, събития и инициативи, свързани с качествено и приобщаващо образование, подкрепа на устойчивото развитие и здравословен начин на живот.
Не съм съгласен да предоставя за обработка и съхранение личните си данни на фондация "Музейко" с цел получаване на информация относно материали, събития и инициативи, свързани с качествено и приобщаващо образование, подкрепа на устойчивото развитие и здравословен начин на живот.
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Име, фамилия
No responses yet for this question.
Организация/институцияЖЖЖЖ, която представлявате (ако има такава
No responses yet for this question.
Телефон за връзка с Вас:
No responses yet for this question.
Планирате ли създаване на образователна градина през 2020 г.?
No responses yet for this question.
Имате ли вече създадена образователна градина във Вашата организация?
No responses yet for this question.
Имате ли конкретни въпроси и нужда от консултация за изработка на проект за създаване, дизайн за изграждане или подължаващо развитие на образователна градина? Моля, опишете:
No responses yet for this question.
Какви са Вашите очаквания и потребности във връзка с програмата на семинара?
No responses yet for this question.
Ако имате специфични изисквания (придвижване, сензорно увреждане), моля, отбележете?
No responses yet for this question.
Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), моля да потвърдите следното:
No responses yet for this question.
.