Comunicar Ciencia na Radio, 4ª edición

Actualización 27-6-14: Todas as prazas e as reservas están cubertas. Finalizado o prazo de inscrición.

O formulario "Comunicar Ciencia na Radio, 4ª edición" xa non acepta respostas.