Chestionar feedback cadre didactice învăţământ profesional şi tehnic
analiză de nevoi
Stimati colegi! Vă mulţumesc foarte mult pentru colaborarea şi implicarea în activitatea din ultimii 2 ani. Cred cu sinceritate ca împreună putem face multe lucruri bune pentru învăţământul tehnic şi profesional. Din acest motiv vă rog foarte mult să ne ajutaţi în identificarea celor mai realiste direcţii de dezvoltare a acestui domeniu şi să vă exprimaţi opiniile, sincer, despre coordonarea şi organizarea învăţământului profesional şi tehnic din judeţul Bacău.Răspunsurile dvs. sunt confidenţiale şi cel care le primeşte nu cunoaşte datele dvs. de identificare, nici măcar email-ul. Mulţumesc foarte mult şi vă doresc spor în toate!
1. Care considerați că sunt principalele puncte forte ale modulului de organizare şi desfăşurare a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic ? *
Required
2. Dacă în afară de punctele forte ale modulului de organizare şi desfăşurare a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic specificate anterior consideraţi că există şi altele, vă rugăm să le enumeraţi:
Your answer
3. Care considerați că sunt principalele aspecte de îmbunătăţitformele de învăţământ: liceal, profesional, postliceal ale modulului de organizare şi desfăşurare a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic ? *
Required
4. Dacă în afară de punctele nevralgice ale modulului de organizare şi desfăşurare a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic specificate anterior consideraţi că există şi altele, vă rugăm să le enumeraţi: *
Your answer
5. Din experienţa acumulată de dvs. cum apreciaţi colaborarea dintre şcoală/cadru didactic şi agenţii economici parteneri în activitatea de pregătire practică? *
6. Vă rugăm să enumeraţi cele mai importante aspecte pozitive ale colaborării cu agenţii economici parteneri *
Your answer
7. Vă rugăm să enumeraţi cele mai importante aspecte ce necesită îmbunătăţiri ale colaborării cu agenţii economici parteneri *
Your answer
8. Credeţi că pregătirea dumneavoastră profesională actuală, corespunde cerinţelor educaţionale specifice secolului XXI? *
9. În ce măsură consideraţi că actuala modalitate de organizare şi desfăşurare a formării continue a profesorilor de specialitate, corespunde nevoilor lor ? (1 reprezintă ”foarte mică măsură” - 5 reprezintă ”foarte mare măsură”): *
10. În secţiunea următoare vă rugăm să precizaţi în care din următoarele direcții credeţi că ar trebui să vă dezvoltaţi competenţele? (1 reprezintă ”foarte puţin” - 5 reprezintă ”foarte mult”): *
foarte mult
mult
aşa şi aşa
puţin
foarte puţin
Folosirea instrumentelor IT în procesul didactic
Cunoașterea noilor descoperiri în domeniul disciplinei predate
Modelarea virtuală a fenomenelor predate utilizând instrumente IT
Utilizarea metodelor moderne de achizitii si prelucrare a datelor din aplicațiile practice
Organizarea unui proces didactic în sistem e-learning și/sau blendedlearning.
Transdisciplinaritatea în predare şi evaluare
Dezvoltarea şi evaluarea competenţelor cheie ale elevilor
Outdoor learning/activităţi didactice în afara şcolii
11. Care considerați că este principalul neajuns al modulului de organizare a programelor de formare continuă? (1 reprezintă ”în foarte mică măsurăn” - 5 reprezintă ”în foartemare măsură”) *
în foarte mică măsură
în mică măsură
aşa şi aşa
în mare măsură
în foarte mare măsură
Oferta de cursuri de specialitate, prea săracă
Prea multă expunere şi considerente teoretice
Nu prezintă modalități inovative de învăţare şi evaluare
Cunoștințele și competențele dobândite nu au aplicabilitate în procesul didactic
Nu sunt adaptate programului didactic al cadrelor didactice
12. Ce ar trebui, în opinia dumneavoastră, să conţină cursurile de formare continuă, pentru a fi utile în dezvoltarea dvs. profesională și în modernizarea procesului didactic? (1 reprezintă ”foarte puţin” - 5 reprezintă ”foarte mult”): *
foarte puţin
puţin
aşa şi aşa
mult
foarte mult
Proiectarea activităţilor de învăţare centrate de elev
Proiectarea activităţilor de învăţare pentru stagiile de pregătire practică
Valorificarea mijloacelor digitale în predare-învățare
Elaborarea instrumentelor de evaluare folosind instrumente IT
Cunoştinţe de specialitate actuale cum ar fi cele despre noile materiale, utilaje, tehnologii, interdisciplinaritate cu alte domenii.
Informaţii teoretice despre direcţiile de dezvoltare în domeniul specializării
Competențe de utilizare a metodelor didactice moderne pe baza instrumentelor IT în aplicațiile practice (lucrări de laborator)
Capacitatea de a acţiona/realiza/inova/cerceta în domeniul de specialitate
Capacitatea de a identifica şi accesa surse de documentare în domeniul specializării
Abilităţile de operare pe calculator şi de acces la reţelele informatice de comunicaţii
Capacitatea de a implementa noi strategii de învăţare
Capacitatea de a promova modalităţi inovative de învăţare
13. În ce măsură consideraţi că activitatea desfăşurată de inspectorul de specialitate a sprijinit domeniul profesional şi tehnic? *
14. Vă rugăm să precizaţi opiniile dvs. cu privire la modul în care poate fi îmbunătăţită activitatea persoanei care coordonează sistemul de învăţământ profesional şi tehnic din judeţ *
Your answer
Vă mulţumesc pentru timpul acordat!
Un an şcolar 2016 - 2017 cu sănătate şi spor în toate
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service