Request edit access
Prihláška za člena Slovenskej asociácie Frisbee / Registration form for Slovak association of frisbee
Odoslaním online formulára sa prihlasujem za člena občianskeho združenia Slovenská asociácia Frisbee (ďalej len „SAF“) a zároveň sa zaväzujem konať v súlade s jeho platnými stanovami (www.szf.sk/stanovy). Členom SAF sa stávam až po uhradení členského poplatku na aktuálne členské obdobie. (*) (verzia 4.0 Jan.2018)
/// By submitting this form I sign myself as member of Slovak asociation of frisbee (leter on just SAF) and I commit for acting along with it's valid rules (available in slovak www.szf.sk/stanovy). I'll become a member after paying the member fee for current member season (*) (version 4.0 Jan.2018)
Identifikačné údaje / Basic identification information
Meno / Name *
Presne ako v občianskom preukaze (s diakritikou) / As in your ID card
Your answer
Priezvisko / Last name *
Presne ako v občianskom preukaze (s diakritikou) / As in your ID card
Your answer
Rodné číslo / Your identification number *
V tvare "1234561234" bez lomítka. Ak nemáš pridelené rodné číslo, zadaj svoj dátum narodenia v tvare "RRMMDD0000", v prípade ženského pohlavia pridajte 50 do čísla mesiaca (MM). / In a form "1234561234" without slash (/).
Your answer
Email *
Your answer
Trvalé bydlisko / Permanent residency (Adress)
Ulica / Street *
Ak ulica neexistuje, zadáva sa názov obce ako ulica. / If there's no street name write name of the city.
Your answer
Súpisné číslo domu / Main house number *
= popisné číslo v rámci obce. Zvyčajne čierna tabuľka na dome. Ak viete dve čísla, tak skoro vždy to väčšie z tých dvoch. / In case you know two numbers it's usually the bigger one of the pair (example: Štefánikova 400/30, house number is 400)
Your answer
Orientačné číslo domu / Second house number
Číslo v rámci ulice/námestia. Malé obce bez ulíc toto číslo nemajú (nezadáva sa). Zvyčajne červená tabuľka na dome. / The other number of the house number (example: Štefánikova 400/30, the other house number is 30)
Your answer
Your answer
PSČ / Postal code *
V tvare "123 45". / In a form "123 45".
Your answer
Údaje o diskových športoch / Information about disc sports
Disciplíny diskových športov / Disc disciplines *
Required
Som členom ultimate klubu: / I'm member of existing slovak ultimate team:
Nechať nevyplnené v prípade žiadnej klubovej príslušnosti. / In case of no membership leave blank. In case of different club choose "other".
Som členom discgolf klubu: / I'm member of existing slovak discgolf club:
Nechať nevyplnené v prípade žiadnej klubovej príslušnosti. / In case of no membership leave blank. In case of different club choose "other".
Ostatné údaje / Other informations
Nepovinné pre osoby narodené v Slovenskej republike so slovenským občianstvom. / Compulsory for foreigners.
Krajina narodenia / Country of birth
Nechať nevyplnené ak je to "Slovenská republika". / Leave blank if it's Slovak republic.
Your answer
Štátna príslušnosť / Nationality
Nechať nevyplnené ak je to "Slovenská republika". / Leave blank if it's Slovak republic.
Your answer
Telefónne číslo / Phone number
Nepovinné. Môže nám pomôcť s organizáciou podujatí. / Not compulsory.
Your answer
Súhlas so spracúvaním a použitím osobných údajov / Agreement with usage of personal data
Súhlasím so spracúvaním a použitím osobných údajov / I agree with usage of personal data *
Zároveň týmto udeľujem súhlas so spracúvaním (elektronicky aj písomne) mojich osobných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, elektronický kontakt) poskytnutých Slovenskej asociácii Frisbee, Eisnerova 6131/13, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, podľa zákona č. 122/2013 Z.zZ. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov pre potrebu evidencie a činnosti SAF, a to aj po ukončení členstva. Ďalej súhlasím, že SAF je oprávnená poskytovať uvedené osobné údaje do evidencie v informačnom systéme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento súhlas môže byt odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov v SAF.
Required
(*) Ako zaplatiť? / How to pay
1. skupinovo(team) - zaplatí team prevodom bezhotovostne na účet SK6202000000000077635012, do správy pre prijímateľa uviesť "Clenske<rok>team_<NazovTeamu>". Taktiež pošle email so zoznamom za koho platí členské na safslovakia@gmail.com, kde špecifikuje za koho je aká platba (junior, zľavnené členské, ...).

2. jednotlivec - zaplatí prevodom bezhotovostne na účet SK6202000000000077635012, do správy pre prijímateľa uviesť "Clenske<rok>_<Meno_Priezvisko>". Pred takouto platbou si skontrolujte, či už nemáte zaplatené bodom 1.

3. hotovosťou na SAF turnajoch (nedoporučujeme) - zaplatí delegátovi SAF na danom turnaji pred začiatkom turnaja.

Výšku členského na dané obdobie určuje Súťažný poriadok SAF (http://szf.sk/sutazny-poriadok-saf/ Sekcia IV.).

Pri posielaní peňazí skontrolujte či máte uvedené správne poznámky v správe pre prijímateľa, inak nemusíme vedieť priradiť peniaze. Doporučujeme každému poslať email na safslovakia@gmail.com so správou o úhrade. Platba na účet musí byť bezhotovostná - hotovostné vklady bývajú zaťažené ďaľšími poplatkami.

/ Pay cash during tournament to SAF delegate.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms