Request edit access
Prihláška za člena Slovenskej asociácie Frisbee
Odoslaním online formulára sa prihlasujem za člena občianskeho združenia Slovenská asociácia Frisbee (ďalej len „SAF“) a zároveň sa zaväzujem konať v súlade s jeho platnými stanovami (www.szf.sk/stanovy). Členom SAF sa stávam až po uhradení členského poplatku na aktuálne členské obdobie. (*) (verzia 2.0 Sept.2016)
Identifikačné údaje
Meno *
Presne ako v občianskom preukaze (s diakritikou)
Your answer
Priezvisko *
Presne ako v občianskom preukaze (s diakritikou)
Your answer
Rodné číslo *
V tvare "123456/1234". Ak nemáš pridelené rodné číslo, zadaj svoj dátum narodenia v tvare "RRMMDD/0000", v prípade ženského pohlavia pridajte 50 do čísla mesiaca (MM).
Your answer
Email *
Your answer
Trvalé bydlisko
Ulica *
Ak ulica neexistuje, zadáva sa mesto/dedina ako ulica.
Your answer
Číslo *
Your answer
PSČ *
V tvare "123 45".
Your answer
Údaje o diskových športoch
Disciplíny diskových športov *
Required
Som členom ultimate klubu:
Nechať nevyplnené v prípade žiadnej klubovej príslušnosti.
Som členom discgolf klubu:
Nechať nevyplnené v prípade žiadnej klubovej príslušnosti.
Ostatné údaje
Nepovinné pre osoby narodené v Slovenskej republike so slovenským občianstvom.
Krajina narodenia
Nechať nevyplnené ak je to "Slovenská republika".
Your answer
Štátna príslušnosť
Nechať nevyplnené ak je to "Slovenská republika".
Your answer
Telefónne číslo
Nepovinné. Môže nám pomôcť s organizáciou podujatí.
Your answer
Súhlas so spracúvaním a použitím osobných údajov
Súhlasím so spracúvaním a použitím osobných údajov *
Zároveň týmto udeľujem súhlas so spracúvaním (elektronicky aj písomne) mojich osobných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, elektronický kontakt) poskytnutých Slovenskej asociácii Frisbee, Eisnerova 6131/13, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, podľa zákona č. 122/2013 Z.zZ. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov pre potrebu evidencie a činnosti SAF, a to aj po ukončení členstva. Ďalej súhlasím, že SAF je oprávnená poskytovať uvedené osobné údaje do evidencie v informačnom systéme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento súhlas môže byt odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov v SAF.
Required
(*) Ako zaplatiť?
1. skupinovo(team) - zaplatí team prevodom bezhotovostne na účet SK6202000000000077635012, do správy pre prijímateľa uviesť "Clenske2017team_NazovTeamu". Taktiež pošle email so zoznamom za koho platí členské na safslovakia@gmail.com, kde špecifikuje za koho je aká platba (junior, zľavnené členské, ...).

2. jednotlivec - zaplatí prevodom bezhotovostne na účet SK6202000000000077635012, do správy pre prijímateľa uviesť "Clenske2017_Meno_Priezvisko". Pred takouto platbou si skontrolujte, či už nemáte zaplatené bodom 1.

3. hotovosťou na SAF turnajoch (nedoporučujeme) - zaplatí delegátovi SAF na danom turnaji pred začiatkom turnaja.

Výšku členského na dané obdobie určuje Súťažný poriadok SAF (http://szf.sk/sutazny-poriadok-saf/ Sekcia IV.).

Pri posielaní peňazí skontrolujte či máte uvedené správne poznámky v správe pre prijímateľa, inak nemusíme vedieť priradiť peniaze. Doporučujeme každému poslať email na safslovakia@gmail.com so správou o úhrade. Platba na účet musí byť bezhotovostná - hotovostné vklady bývajú zaťažené ďaľšími poplatkami.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms