Dotazník - zákon č. 317/2009 - kariérny rast a kreditový systém
1,407 responses
Loading...
Loading responses...
1. Typ školy alebo školského zariadenia
No responses yet for this question.
2. Zriaďovateľom Vašej školy je:
No responses yet for this question.
3. Dĺžka praxe
No responses yet for this question.
4. Čítali ste zákon?
No responses yet for this question.
5. Odkiaľ máte informácie o kariérnom raste a kreditovom systéme?
No responses yet for this question.
6. Ako ste hodnotili zákon v dobe prijatia?
No responses yet for this question.
7. Ako hodnotíte zákon dnes?
No responses yet for this question.
8. Koľko školení ste absolvovali?
No responses yet for this question.
9. Koľko kreditov ste získali?
No responses yet for this question.
10. Mali ste problém s priznaním kreditového príplatku?
No responses yet for this question.
11. Ako by ste zhodnotili na škále od 1 do 5 (ako pri známkovaní) absolvované školenia?
No responses yet for this question.
12. Ako by ste zhodnotili na škále od 1 do 5 (ako pri známkovaní) absolvované školenia?
No responses yet for this question.
13. Ako by ste zhodnotili na škále od 1 do 5 (ako pri známkovaní) absolvované školenia?
No responses yet for this question.
14. Ako by ste zhodnotili na škále od 1 do 5 (ako pri známkovaní) absolvované školenia?
No responses yet for this question.
15. Ako by ste zhodnotili na škále od 1 do 5 (ako pri známkovaní) absolvované školenia?
No responses yet for this question.
16. Čo bola Vaša hlavná motivácia pri prihlásení sa na školenie?
No responses yet for this question.
17. Ako hodnotíte ponuku akreditovaných školení?
No responses yet for this question.
18. Kedy ste absolvovali školenie?
No responses yet for this question.
19. Mali ste zo strany vedenia školy problém s uvoľnením na školenie?
No responses yet for this question.
20. Aké trvalé sú podľa Vás vedomosti a zručnosti, ktoré ste na školeniach získali?
No responses yet for this question.
21. Aké zdroje profesionálneho rastu využívate okrem školení?
No responses yet for this question.
22. Získali ste kredity aj za inú činnosť, ako za školenia (štátnica z jazyka, tvorba schválených učebníc a pod.)
No responses yet for this question.
23. Aké tvorivé aktivity alebo vzdelávanie vykonávate, za ktoré sa kredity nepriznávajú?
No responses yet for this question.
24. Získali ste kredity aj overením kompetencií bez absolvovania školenia? Privítali by ste zjednodušenie a rozšírenie takejto možnosti na získanie kreditov?
No responses yet for this question.
25. Absolvovali ste platené školenia u neštátneho akreditovaného poskytovateľa?
No responses yet for this question.
26. Privítali by ste, aby riaditelia (vedenie) mali väčšie možnosti (právomoc, zodpovednosť, finančné možnosti)pri hodnotení kvality učiteľov prostrednictvom osobného príplatku?
No responses yet for this question.
27. Absolvovali ste kvalifikačnú skúšku?
No responses yet for this question.
28. Zvyšovanie platu na základe praxe (prvých 16 rokov o 1 % a ďalších 16 rokov o 0,5 %) považujem za ...
No responses yet for this question.
29. Príplatok za triednictvo (5% tarifného platu navýšeného o 24%) považujem za...
No responses yet for this question.
30. Na záver: Chceli by ste ku kariérnemu rastu a kreditovému systému ešte niečo dodať? Máte návrhy na zmeny a vylepšenie?
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.