Request edit access
"Postaw na Siebie"
Fundacja EduKABE

zaprasza na bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach projektu, „Postaw na Siebie”.

Nasze działania, mogą być uzupełnieniem działań profilaktycznych podejmowanych przez Państw placówkę podczas trwania roku szkolnego.

Główny cel, realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci:

- uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi, podopiecznych świetlic środowiskowych, Domów Dziecka, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,

- (dzieci w wieku 9/10-13lat).

Celami szczegółowymi zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci są:

- zmiana myślenia, że alkohol jest jedynym sposobem
na poprawę samopoczucia,

- nauka umiejętności, które ułatwią odbiorcom rozwiązywanie problemów i redukowanie napięć z nimi związanych w sposób społecznie akceptowalny;

- nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb i emocji wprost, z poszanowaniem autonomii drugiej osoby;

- budowanie ważności na potrzeby i uczucia innych;

- nauka umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów;

-zmiana sposobów na pozyskanie sympatii i akceptacji w grupie (zmiana myślenia, że alkohol to dobry sposób na zdobywanie kolegów);

-wzmacnianie poczucia własnej wartości i znajomości własnych dobrych stron;


Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą prowadzone na terenie placówki do której uczęszczają dzieci i młodzież.


Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały szkoły zlokalizowane w tzw. łódzkich enklawach biedy, gdzie problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych pojawiają się bardzo często przy jednoczesnym braku odpowiedniego wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie tych zjawisk.

*1warsztat to 2 godziny dydaktyczne, łączny czas trwania warsztatów to 1,5 godziny zegarowej.

Działania realizowane będą w okresie wrzesień - grudzień 2017r.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację placówki na realizację:
- warsztatów w wymiarze 2 godzin dydaktycznych na każdą klasę;

Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że szkoła zgłaszająca swój udział w projekcie organizuje salę do prowadzenia zajęć z uczennicami i uczniami.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń - 19.09.2017r.

Projekt realizowany dzięki finansowaniu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, w pełni angażując uczniów.


Zachęcamy do zgłaszania się do projektu.

Zachęcamy również do zapoznania się z Naszymi osiągnięciami na stronie internetowej Fundacji i Fb Fundacji.

Nazwa szkoły *
Your answer
Adres *
Your answer
Miasto *
Your answer
Liczba zgłaszanych klas *
Your answer
Łączna liczba uczniów w zgłaszanych *
Your answer
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie udziału w projekcie *
Your answer
Adres poczty elektronicznej *
Your answer
Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za współpracę *
Your answer
Prosimy o krótkie opisanie trudności z jakimi zmaga się Państwa placówka w związku z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (w tym przede wszystkim alkohol) przez dzieci i młodzież *
Your answer
*
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service