Request edit access
Anmälan Seminassistentkurs 2019
Utbildning av stuteripersonal i spermahantering och insemination av häst
SWB (Swedish Warmblood Association) och ASVT (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen)inbjuder i samarbete med Bollerup Landsbruksinstitut http://bollerup.se/ till en kurs för stuteripersonal på Bollerup den 4-15 mars 2019 (v. 10-11).
Målet med kursen är att ge deltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att de, under ansvarig veterinärs ledning, ska kunna medverka vid artificiell insemination av häst. Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrift, SJVFS 2015:1.
Förkunskaper för sökande är erfarenhet från arbete med aktiv hästhållning minst ett år, varav minst en betäckningssäsong på stuteri eller motsvarande. Sökande skall även vara medlem i SWB (se www.swb.org) eller ASVT (medlemsavgift 475 kr)!
SWB och ASVT har ungefär 7 platser var på kursen. Deltagarna svarar själv för kost och logi.
Kursavgiften är 19 800 kr inkl. moms och skall vara betald innan kursstart.
Sista ansökningsdag är 15 januari 2018. Besked om antagning kommer senast 25 januari.
Intyg kan komma att begäras in om fler sökanden än platser.
Vid frågor kontakta: SWB Elisabeth.Olsson@swb.org eller 046-646 56
ASVT Sara Lennartsson sara.lennartsson@asvt.se 070-748 03 93

Kursinnehåll
Utbildningen anordnas enligt Jordbruksverkets föreskrift, SJVFS 2015:1.
1. De honliga könsorganens anatomi och funktion.
2. Den normala sexualcykeln.
3. De hanliga könsorganens anatomi.
4. Ejakulation och spermans sammansättning.
5. Samling, bedömning och hantering av sperma.
6. Inseminationsteknik och dess betydelse för dräktighetsresultat.
7. Hantering av transportsperma, sändning och mottagning.
8. Hantering och insemination av fryssperma.
9. Smittskydd och de vanligaste orsakerna till störningar i stonas könsfunktioner.
10. Tecken på störningar i hingstens könsfunktioner.
11. Bestämmelser rörande seminverksamhet inkl. hygienföreskrifter.
12. Ansvarsförhållande.
13. Kursen avslutas med praktiskt och skriftligt prov.

Vid urval av inkomna ansökningar använder SWB nedan beskrivna kriterier som vägledning:
1. SWB avelsgodkänd hingst som används med färsk och transporterad sperma finns vid stationen.
2. Aktuell station ska ha tillstånd att inseminera. Prioritering ges till stationer som har en volym på antal ston som är 30 stycken eller fler per år.
3. Förkunskaper inom området hästens biologi är meriterande för att kunna tillgodogöra sig seminassistentutbildningen. Denna kan ha skaffats via t.ex. hippolog- eller stallchefsutbildning.
4. Arbetslivserfarenhet inom hästverksamhet, framför allt stuteriverksamhet, är meriterande.
5. Geografisk placering kan komma ifråga om det innebär en fördel för SWBs avelsverksamhet i landet.

Vid urval av inkomna ansökningar använder ASVT nedan beskrivna kriterier som vägledning. För lämplighet krävs stuterierfarenhet och god kunskap om:
1. Rutiner vid betäckning och insemination
2. Stons och hingstars könsfunktioner
3. Känsla för god hygien
4. Ordningssinne
5. Stor noggrannhet

Vilken organisation tillhör du? (Du måste vara medlem i en av organisationerna för att få söka till kursen) *
Required
Sökandes namn *
Your answer
Sökandes email *
Your answer
Sökandes adress *
Your answer
Sökandes mobilnummer *
Your answer
Betalningsansvarig samt fakturaadress *
Your answer
Har Du sökt kursen tidigare? *
Genomgången utbildning som är relevant som förkunskap till seminassistentkursen *
Your answer
Erfarenhet av praktiskt arbete på Seminstation som är relevant som förkunskap till seminassistentkursen *
Your answer
Kontaktuppgifter till person/er som kan styrka Dina praktiska erfarenheter *
Your answer
Ev planerad seminverksamhet/arbete kommande betäckningssäsong (var i landet, vilka hingstar, omfattning, AI, TAI och/eller FAI) skriver Du nedan: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service