Tvorba integrované strategie území MAS Podbrněnsko, o. s. pro období 2014-2020 - šetření mezi místními obyvateli

Formulář „Tvorba integrované strategie území MAS Podbrněnsko, o. s. pro období 2014-2020 - šetření mezi místními obyvateli“ již nepřijímá odpovědi.

Pokud si myslíte, že jde o omyl, zkuste kontaktovat vlastníka formuláře.