Request edit access
สำรวจความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบริการของสำนักงานอุตสาหรกรรมจังหวัดชุมพร
สำรวจความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบริการ
ของสำนักงานอุตสาหรกรรมจังหวัดชุมพร
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
Required
อายุ *
Required
2. กลุ่มที่ติดต่อ *
Required
3. เรื่องที่มาติดต่อ *
4. ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด *
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าทีู่้ให้บริการ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการบริการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
การให้บริการคลอบคลุมและเพียงพอ
ระยะเวลาในการให้บริการ
5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
วันที่กรอกข้อมูล
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy