Request edit access
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
ขอให้นักเรียนตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริง
1. คำนำหน้าชื่อ
2. ชื่อ
Your answer
3. นามสกุล
Your answer
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5. ปี พ.ศ. เกิด
6. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
7. สภาพครอบครัว
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
8. การพักอาศัยอยู่กับ
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
9. จำนวนบุคคลในครอบครัว
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
10. อาชีพของผู้ปกครอง
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
11. ที่พักอาศัย
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
12. รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อปี
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
13. นับถือศาสนา
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
14. ภูมิลำเนาเดิมของนักเรียน
(ตามใบแจ้งเกิด)
15. ที่อยู่ปัจจุบัน
(เขตบริการได้แก่ ต.บ้านแลง ต.ทับมา ต.เชิงเนิน ต.ปากน้ำ ต.ท่าประดู่ ต.น้ำคอก ต.ตะพง นอกนั้นอยู่นอกเขตบริการ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms