Request edit access
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ขอให้นักเรียนตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริง
1. คำนำหน้าชื่อ *
2. ชื่อ *
Your answer
3. นามสกุล *
Your answer
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
5. ปี พ.ศ. เกิด *
6. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน *
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
7. สภาพครอบครัว *
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
8. การพักอาศัยอยู่กับ *
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
9. จำนวนบุคคลในครอบครัว *
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
10. อาชีพของผู้ปกครอง *
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
11. ที่พักอาศัย *
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
12. รายได้ของผู้ปกครองรวมต่อปี *
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
13. นับถือศาสนา *
(ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงข้อเดียว)
14. ภูมิลำเนาเดิมของนักเรียน *
(ตามใบแจ้งเกิด)
15. ที่อยู่ปัจจุบัน *
(เขตบริการได้แก่ ต.บ้านแลง ต.ทับมา ต.เชิงเนิน ต.ปากน้ำ ต.ท่าประดู่ ต.น้ำคอก ต.ตะพง นอกนั้นอยู่นอกเขตบริการ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy