Request edit access
Aplikacja staż terapeutyczny
w roku akademickim 2018/2019
Email address *
Imię i Nazwisko *
Your answer
rok urodzenia
Your answer
Numer kontaktowy *
Your answer
Adres koresopondencyjny
Your answer
ukończona uczelnia, kierunek studiów *
Your answer
rok ukończenia studiów
Your answer
Czy jest Pan/ Pani zainteresowany/-a *
Czy ma Pan/Pani osobiste doświadczenia związane z pomaganiem (jeśli TAK, proszę krótko opisać)
Your answer
Czy jest Pan/Pani osobą pracującą
Proszę krótko opisać na czym ta praca polega, oraz podać wymiar czasowy w jakim jest wykonywana
Your answer
1. Administratorem danych jest Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03 – 815) Warszawa 2. Dane będą przetwarzane:a) w celu realizacji udziału w stażu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (wykonanie niezbędnych czynności do zawarcia umowy oraz do realizacji jej warunków);b) w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora);c) rozrachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 3. Dane będą przetwarzane:a) do chwili przedawnienia roszczeń (10 lat, na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej);b) do chwili zakończenia spoczywającego na Administratorze obowiązku rozliczeniowego – w przypadku celów rozrachunkowych. 4. Odbiorcami moich danych osobowych będą : pracownicy i współpracownicy ACPiR Uniwersytetu SWPS, którzy będą mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonych im obowiązków, 5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 7. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest, dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania udziału w stażu . W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uniwersytet SWPS. Report Abuse - Terms of Service