Request edit access
KAJIAN KEPUASAN GRADUAN (KONVOKESYEN POLITEKNIK MUKAH KE-12)
Tuan/Puan yang dihormati,

Borang soal selidik ini dikemukakan untuk mendapatkan maklum balas daripada responden berkaitan dengan Kajian Penjajaran Program Sedia Ada Politeknik, Bahagian Perancangan, Jabatan Pendidikan Politeknik.

Soal selidik ini mengandungi TIGA (3) bahagian sahaja iaitu Bahagian A,B dan C. Penyelidik memohon kerjasama dari tuan/puan untuk memberikan maklum balas kepada item-item yang dinyatakan dengan jujur dan ikhlas. Segala maklumat yang diberikan adalah SULIT dan akan DIRAHSIAKAN.

Sebelum tuan/puan meneruskan untuk mengisi soal selidik ini, tuan/puan dikehendaki untuk mewujudkan akaun gmail terlebih dahulu kerana soal selidik melalui googleform ini hanya akan menghantar salinan maklumbalas ke akaun gmail sahaja sebagai bukti telah menjawab soalan.

Sila cetak muka pertama maklumbalas ini daripada gmail anda dan diserahkan kepada Jawatan Kuasa Kajian Kepuasan Graduan semasa pemulangan jubah sebagai bukti tuan/puan telah menjawab kajian ini

Kerjasama yang diberikan oleh tuan/puan, saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.


Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service