The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
3r ESO
4t ESO
1r BTX
2n BTX
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Català
Castellà
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Title
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Nom
No responses yet for this question.
Cognoms
No responses yet for this question.
Correu electrònic
No responses yet for this question.
Curs
No responses yet for this question.
Nom de l'Institut de procedència
No responses yet for this question.
Població de l'Institut
No responses yet for this question.
Nom del tutor/a
No responses yet for this question.
Correu electrònic del tutor/a
No responses yet for this question.
Idioma del microrrelat
No responses yet for this question.
Títol del microrrelat (Pensa-te'l bé!)
No responses yet for this question.
Escriu aquí el teu microrrelat (màxim 200 paraules)
No responses yet for this question.
Moltes gràcies per participar! Rebràs un correu electrònic de confirmació.
Es dóna consentiment expressament perquè el Festival 10alamenos9 pugui utilitzar a aquest efecte concret les dades proporcionades en aquest formulari. En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li comuniquem que les dades facilitades pels signants d'aquest document seran tractats en els fitxers titularitat del Festival 10alamenos9 amb l'única fi de gestionar la participació en el concurs. Mitjançant la signatura del present document vostè dóna el seu consentiment exprés perquè el Festival 10alamenos9 pugui utilitzar a aquest efecte concret les dades facilitades per vostè, comprometent-se a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitades i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, adoptant les mesures de seguretat que estableix la normativa sobre protecció de dades. Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant escrit dirigit a 10alamenos9@gmail.com per a exercici de drets, acompanyant còpia de DNI o passaport.
No responses yet for this question.
.