Konsultacje założeń Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego

Kwestionariusz założeń SRSO nie przyjmuje już odpowiedzi.
Minął termin konsultacji założeń.

Dziękujemy za wszystkie udzielone odpowiedzi i zapraszamy do śledzenia aktualnych działań związanych z tworzeniem strategii.
Miłosz Ukleja
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
milosz.ukleja@siecsplot.pl