Request edit access
Prijava za V ciklus „Kreativnog mentorstva” - rok 26. april
Hvala Vam na interesovanju, radujemo se čitanju Vaše prijave.

Pozivamo Vas da odmah prođete kroz ceo formular i razmislite o svojim odgovorima. Rok za slanje prijave je 26. april do 23:59. Obavezno je da odgovorite na sva pitanja u upitniku.

Kako bi prijava bila kompletna, uz ovaj formular treba da priložite skorašnji CV i skeniranu uplatnicu kao dokaz uplaćene naknade za obradu prijave. Podatke za uplatu naknade pronaći ćete niže u ovom formularu. Više informacija o konkursu pogledajte na http://www.kreativnomentorstvo.com/konkurs2019

Ukoliko budete imali neka pitanja, možete da nam pišete na info@kreativnomentorstvo.com ili na društvene mreže koje koristite. Srećno!

Email address *
Lični podaci
Ime i prezime *
Broj mobilnog telefona *
Organizacija, ustanova, firma ili projekat čiji ste deo *
Vaša pozicija / uloga *
Formalno obrazovanje *
Datum rođenja *
Mesto rođenja *
Mesto prebivališta *
Profesionalna postignuća i interesovanja
Priložite skorašnji CV na srpskom jeziku. Dokument ne treba da ima više od 10MB i preporučujemo da bude u .pdf formatu. *
Required
Link na internet stranicu ili profil na socijalnim mrežama gde imate prezentaciju, ukoliko imate: *
Navedite do tri profesionalna angažmana ili iskustva koja smatrate svojim uspehom i obrazložite (do tri rečenice o svakom). *
Navedite nam svoje tri veštine ili osobine na koje ste ponosni i obrazložite zašto. *
Opišite ukratko projekat / program / aktivnost na kojem trenutno najviše radite i na koji ste fokusirani (maksimum 200 reči). *
Sa kojim profesionalnim izazovima se suočavate u svom radu? *
Motivacija za učešće u programu i potreba za mentor/kom
Zašto želite da budete deo programa i mreže „Kreativno mentorstvo”? *
Šta je to što želite kod sebe da razvijete, u ličnom i profesionalnom smislu? *
Na čemu biste radili sa svojim/om mentor/kom i šta bi Vam bio cilj koji biste želeli da ostvarite tokom 2019. i 2020. godine? *
Zašto Vam je potreban/a mentor/ka tokom naredne godine i šta od njega/nje očekujete? *
Opišite iskustvo, znanje i veštine koje biste želeli da ima Vaš/a mentor/ka. *
Kakvog/u mentora/ku ne biste voleli da dobijete i šta ne biste želeli da se desi tokom mentorske saradnje? *
Kako bi Vaše učešće moglo da doprinese programu „Kreativno mentorstvo”, Vašem/oj mentoru/ki i drugim mentijima? *
Da li će i na koji način Vaš profesionalni i lični razvoj pozitivno uticati na razvoj društva? *
Preporuke
Molimo Vas navedite podatke dve osobe sa kojima ste blisko sarađivali i koje bi, u slučaju da nam to bude potrebno, mogle da nam pruže više informacija o Vašem radu i preporuče Vas za učešće u programu.
Ime i prezime *
Organizacija / firma / ustanova čiji je osoba deo *
Kontakt email *
Ime i prezime *
Organizacija / firma / ustanova čiji je osoba deo *
Kontakt email *
Završna pitanja
Postoji li još nešto što biste želeli da znamo u sklopu Vaše prijave za učešće u „Kreativnom mentorstvu”?
Kada ste saznali za „Kreativno mentorstvo”? (godina) *
Na koji način ste saznali za „Kreativno mentorstvo”? *
Da li ste saglasni da „Kreativno mentorstvo” koristi informacije iz ove prijave tokom prikupljanja sredstava za projekat i zarad promocije i vidljivosti? *
Required
Priložite skeniranu uplatnicu kao dokaz uplaćene naknade za obradu prijave. Uplatnicu možete skenirati, fotografisati (ukoliko su podaci vidljivi) ili prikačiti elektronsku verziju ukoliko ste platili preko e-bankinga. Podatke za uplatu pronaći ćete na našem sajtu www.kreativnomentorstvo.com. *
Jednokratna naknada za troškove obrade prijava, komunikacije, intervjua i selekcije iznosi 2.500,00 RSD (dveipohiljade dinara). Primalac: Udruženje „Kreativno mentorstvo”, ul. Palackova 13/7, 11000 Beograd, PIB: 108910308; Svrha plaćanja: Naknada za obradu prijave; Iznos: 2.500,00 RSD; Račun primaoca br: 160-427704-80.
Required
Podsetnik!
Slanjem ovog formulara potvrđujete da ste pročitali tekst konkursa za učešće u V ciklusu „Kreativnog mentorstva”, da ste razumeli šta se od Vas očekuje ukoliko postanete deo programa i da ćete aktivno i posvećeno učestvovati u svim aktivnostima programa.

Ukoliko ipak nije tako, pročitajte tekst konkursa na našem sajtu www.kreativnomentorstvo.com ili nas kontaktirajte na info@kreativnomentorstvo.com ako imate neko posebno pitanje.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service