Request edit access
Prihláška do kurzu BRIEF COACH TRAINING (ACTP, ACSTH, CCEU)  
Prihláška platí vždy pre najbližší beh otvoreného kurzu, ktorý otvárame 1 - 2x ročne (spravidla jar, jeseň).
Na získanie CCEU pre obnovenie certifikácie ICF alebo SAKo sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka, budete zaradený/á do práve prebiehajúceho kurzu.

Vlastník kurzu: SolutionSurfers International, Luzern, Švajčiarsko, www.solutionsurfers.com 
Organizátor: Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica, www.kouc.sk, info@kouc.sk, +421 905 726 916

Potvrdenie prihlášky je podmienené súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré si, prosím, prečítajte na  http://www.kouc.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

Podrobné info o produkte nájdete na http://www.kouc.sk/kurzy_koucingu/brief-coach-training-i-iii-actp/.

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a certifikát.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Účastník
Priezvisko a meno, titul *
Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a certifikát.
Prihlasujem sa na kurz (začiarknite príslušné políčko a do poznámky dole dopíšte svoju preferenciu ONLINE alebo PREZENČNE). *
Captionless Image
Required
Prečo som si vybral/a práve tento kurz a kto budú moji klienti po absolvovaní kurzu? *
Mám záujem o ubytovanie s možnosťou pripraviť si raňajky z vlastných surovín v spoločnej kuchynke (len v prípade prezenčnej formy kurzu)   *
Required
Trvalé bydlisko *
PSČ a mesto, ulica a č.
Pozícia v organizácii *
Rok narodenia *
Kontaktný telefón *
E-mail, ktorý zostane v platnosti aj po prípadnej zmene zamestnania *
Iné možnosti kontaktovania (Skype, Viber, Messenger, WhatsApp, Slack, ...)
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad
Meno osoby / Názov organizácie *
Fakturačná adresa *
PSČ a mesto, ulica a č.
IČO (ak nemáte, zadajte 0)   *
DIČ alebo IČ DPH (ak nemáte, zadajte 0) *
Ak ste platca DPH, uveďte svoje IČ DPH
Korešpondenčná adresa pre zasielanie "papierovej" pošty
ak je s niektorou hore totožná, stačí napísať: "bydlisková" alebo "fakturačná"
Poznámky
Doplňte, prosím, iné dôležité informácie, napr. formu kurzu ONLINE alebo PREZENČNE, špeciálnu stravu (druh diéty), žiadosť o vystavenie zálohovej faktúry, podmienky dohodnuté so zástupcom dodávateľa kurzu, atď.  
Z akých zdrojov som sa dozvedel/a o produktoch a službách spoločnosti Co/Man: *
Required
Odoslaním tejto prihlášky potvrdzujem súhlas s VOP uvedenými v záhlaví prihlášky a správnosť uvedených údajov *
Required
Doplňujúce informácie
Cena kurzu zahŕňa: prípravu a realizáciu kurzu, kurzové materiály a pomôcky, priestory a techniku, občerstvenie počas prestávok, slávnostné ukončenie kurzu, vystavenie medzinárodne platného osvedčenia o absolvovaní vzdelávania akreditovaného ICF (osvedčenie ACSTH alebo certifikát ACTP, SolutionSurfers International Luzern), zaevidovanie v zozname certifikátov v ICF Global.
Cena kompletného ACTP (PURE+PLUS+PRO) zahŕňa aj všetky povinné skupinové a individuálne mentoringy, prípravu na záverečnú skúšku PCC a jej vykonanie s Dr. Petrom Szabom, MCC, vrátane tlmočenia priebehu skúšky z a do slovenčiny.

Ubytovanie a strava (raňajky, obedy, večere) nie sú zahrnuté v cene kurzu, stravovanie je možné v okolitých penziónoch.

Garancia: V prípade, že účastník zaplatí vopred poplatok za celý kurz a po 1. module sa rozhodne kurz ukončiť, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované moduly. Ak dôvodom odstúpenia bude nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj zaplatenú úhradu za absolvovaný prvý modul.  

Až pripísaním kurzového poplatku na účet Co/Man bude Vaša registrácia do kurzu záväzná, čo Vám potvrdíme e-mailom a pošleme ďalšie informácie potrebné k príprave na kurz.
Odoslaním tejto prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EU o GDPR (viac info nájdete tu: http://www.kouc.sk/zasady-spracovavania-a-ochrany-osobnych-udajov/ *
Ako účastník/čka kurzu uvedený/á v tejto prihláške vyhlasujem, že dobrovoľne súhlasím s poskytnutím svojich  osobných údajov: meno a priezvisko, rok narodenia, údaje pre kontakt a korešpondenciu. Tieto osobné údaje poskytujem dodávateľovi kurzu na účely evidencie v databáze zákazníkov a v knihe osvedčení a tiež na účely vystavenia osvedčenia o absolvovanej vzdelávacej aktivite.  Súhlasím tiež s tým, aby dodávateľ kurzu spracúval poskytnuté osobné údaje a doklady kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií na účely evidencie v databáze zákazníkov a používal ich v komunikácii so mnou aj po ukončení kurzu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Co/Man. Report Abuse