Request edit access
Prihláška do kurzu BRIEF COACHING (ACTP, ACSTH, CCEU)
Prihláška platí vždy pre najbližší beh otvoreného kurzu, ktorý otvárame 1 - 2x ročne (spravidla jar, jeseň).
Na získanie CCEU pre obnovenie certifikácie ICF alebo SAKo sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka, budete zaradený/á do práve prebiehajúceho kurzu.

Organizátor:
Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica v spolupráci s inštitútom SolutionSurfers, Luzern, Švajčiarsko
www.kouc.sk, info@kouc.sk, +421 905 726 916

Potvrdenie prihlášky je podmienené súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré si, prosím, prečítajte na http://www.kouc.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

Podrobné info o produkte nájdete na http://www.kouc.sk/kurzy_koucingu/brief-coaching-i-iii-actp/.

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a certifikát.

Účastník
Priezvisko a meno, titul *
Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a certifikát.
Your answer
Prihlasujem sa na: *
Required
Mám záujem o ubytovanie s možnosťou raňajok (30 - 42 EUR/os./noc) *
Required
Trvalé bydlisko *
PSČ a mesto, ulica a č.
Your answer
Pozícia v organizácii *
Your answer
Rok narodenia *
Your answer
Kontaktný telefón *
Your answer
E-mail (podľa možnosti taký, ktorý zostane v platnosti aj po prípadnej zmene zamestnania) *
Your answer
Iné možnosti kontaktovania (Skype, Google Hangouts, ...)
Your answer
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad
Meno osoby / Názov organizácie *
Your answer
Fakturačná adresa *
PSČ a mesto, ulica a č.
Your answer
IČO (ak nemáte, zadajte 0) *
Your answer
DIČ alebo IČ DPH (ak nemáte, zadajte 0) *
Ak ste platca DPH, uveďte svoje IČ DPH
Your answer
Korešpondenčná adresa
ak je s niektorou hore totožná, stačí napísať: "bydlisková" alebo "fakturačná"
Your answer
Poznámky
Doplňte, prosím, iné dôležité informácie, napr. špeciálnu stravu (druh diéty), žiadosť o vystavenie zálohovej faktúry, podmienky dohodnuté so zástupcom dodávateľa kurzu, atď.
Your answer
Z akých zdrojov som sa dozvedel/a o produktoch a službách spoločnosti Co/Man: *
Required
Odoslaním tejto prihlášky potvrdzujem prihlásenie uvedenej osoby do kurzu Brief Coaching. *
a súhlasím s Platobnými podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami, uvedenými v záhlaví tejto prihlášky.
Required
Doplňujúce informácie
Cena kurzu zahŕňa: prípravu a realizáciu kurzu, štartovací balík a ostatné kurzové materiály a pomôcky, priestory a techniku, občerstvenie počas prestávok, konzultácie resp. koučovanie s lektorkou v medzičasoch medzi modulmi, telekonferencie a teleclassy v medzičase, slávnostné ukončenie kurzu, záverečnú skúšku na úrovni PCC s Dr. Petrom Szabom, MCC (pri ACTP kurze), vystavenie medzinárodne platného osvedčenia o absolvovaní vzdelávania akreditovaného ICF (osvedčenie ACSTH alebo certifikát ACTP, SolutionSurfers International Luzern).

Ubytovanie a strava (raňajky, obedy, večere) nie sú zahrnuté v cene kurzu, ale sú zabezpečované ponukou minimálne 2 možností (mäsitá / vegetariánska).

Garancia: V prípade, že účastník zaplatí vopred poplatok za celý kurz a po 1. module sa rozhodne kurz ukončiť, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované moduly. Ak dôvodom odstúpenia bude nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj zaplatenú úhradu za absolvovaný prvý modul.

Až pripísaním kurzového poplatku na účet Co/Man bude Vaša registrácia do kurzu záväzná, čo Vám potvrdíme e-mailom a pošleme ďalšie informácie potrebné k príprave na kurz.

Odoslaním tejto prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov *
Ako účastník/čka kurzu uvedený/á v tejto prihláške vyhlasujem, že dobrovoľne súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov: meno a priezvisko, rok narodenia, údaje pre kontakt a korešpondenciu. Tieto osobné údaje poskytujem dodávateľovi kurzu na účely evidencie v databáze zákazníkov a v knihe osvedčení a tiež na účely vystavenia osvedčenia o absolvovanej vzdelávacej aktivite. Súhlasím tiež s tým, aby dodávateľ kurzu spracúval poskytnuté osobné údaje a doklady kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií na účely evidencie v databáze zákazníkov a používal ich v komunikácii so mnou aj po ukončení kurzu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Co/Man. Report Abuse - Terms of Service