Request edit access
СТАВОВИ СТУДЕНАТА О УТИЦАЈУ ХЕУРИСТИЧКОГ И ВОДИТЕЉСКОГ СТИЛА РАДА НА ЕФИКАСНОСТ НАСТАВЕ
УПИТНИК ЗА СТУДЕНТЕ
УПИТНИК (У–4)
1. Пол: *
2. Година студија: *
3. Место студија: *
УПУТСТВО:
Овим упитником желимо сазнати које је Ваше мишљење о хеуристичко-водитељском стилу рада наставника у раду са ученицима, као и какав је утицај оваквог рада на ефикасност рада са ученицима у настави. Молимо Вас да оцените утицај хеуристичко-водитељског стила рада наставника на резултате који се остварују у настави.
Уз свако питање понуђен је одговор у виду петостепене скале:
У потпуности се слажем.......................... 1
Углавном се слажем.................................. 2
Неодлучан сам........................................... 3
Углавном се не слажем............................. 4
Уопште се не слажем................................. 5

Хеуристички стил рада наставника *
1
2
3
4
5
Наставник који упућује ученике да сами долазе до успеха кроз давање нестандардних одговора постиже боље резултате од наставника који обавезује ученике да дају унапред познате одговоре (добијају знања у готовом облику).
Наставник постиже бољи резултат ако подстиче ученике да постављају питања и да на њих траже одговоре од наставника који сам поставља питања и тражи унапред очекиване одговоре.
Наставник који ствара и шири поверење према својим ученицима и подстиче их да сами утврђују своју образовну путању постиже бољи резултат од наставника који путем предавачке наставе стичу униформна знања у готовом облику.
Наставник који ученике усмерава како треба да самостално хеуристички уче постиже боље резултате од наставника који држи предавања, испитује, оцењује.
Наставник који рад у учионици претвара у занимљивост експериментисањем и проналажењем постиже боље резултате од наставника који ради рутинерски и примењује присилу.
Наставник који развија сарадничке, демократске односе међу ученицима постиже боље резултате од наставника који „све конце“ држи у рукама на часу.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms